L Lååctîïc Äcîïd (Äctîïvèê)

Definition

L Låàctìïc Ãcìïd ìïs åàn Ãctìïvéé Ìngréédìïéént. Æn Æctïïvéê Ìngréêdïïéênt cöóntröóls áã spéêcïïfïïc péêst ïïn áã réêgïïstéêréêd pröódùýct, sùých áãs ïïn áãn ïïnséêctïïcïïdéê, áãntïïmïïcröóbïïáãl öór réêpéêlléênt pröódùýct.