Spring naar hoofdinhoud

NIET TOEGESTANE

MATERIALEN

PRINCIPES VOOR RESTRICTIES EN GEBRUIK

SC Johnson onderhoudt een lijst met ingrediënten die niet toegestaan zijn. Deze lijst wordt de “Niet toegestaan”-lijst genoemd. Het bevat meer dan 200 unieke grondstoffen in ruim 90 materiaalcategorieën en meer dan 2.400 geurstoffen. 

Deze materialen voldoen allemaal aan wettelijke en regelgevende vereisten en worden vaak door onze concurrenten gebruikt. Maar ze voldoen simpelweg niet aan de normen van SC Johnson.

Sommige ingrediënten komen redelijk snel op de lijst, zoals PVC’s. Bij andere zijn uitgebreidere beoordelingen nodig met betrekking tot mogelijke blootstelling en risico-overwegingen voor producten. Onze Niet toegestaan-lijst wordt regelmatig opnieuw bekeken om te garanderen dat deze voldoet aan nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen of wijzigingen in overheidsbeleid of regelgeving. 

Ondanks dat we er alles aan doen om Niet toegestane materialen te voorkomen in SC Johnson-producten, ontstaan er soms situaties waarin we ze niet kunnen vermijden. Dit is gewoonlijk omdat er geen beschikbaar alternatief is dat dezelfde prestaties levert of voldoet aan de vereisten voor het productieproces, of omdat beschikbare opties te kostenbeperkend zijn.

In deze paar gevallen kan een uitzondering om verder te gaan met het gebruik van het materiaal worden toegestaan, maar deze uitzonderingen zijn zeldzaam en worden iedere twee jaar op het hoogste niveau in de organisatie beoordeeld.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 mengsel) > 15 ppm totale actieve ingrediënten in vloeibare producten, of > 50 ppm in effen stoffen
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-gebaseerde verfstoffen
 • Bisphenol A (BPA)
 • Boraten, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Bepaalde broomhoudende brandvertragers inclusief PBB’s, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, met de uitzondering van onoplosbare metallic vormen
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl en monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl en monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Kwik en kwik-bevattende verbindingen
 • Meerdere materialen die geperfluoreerd of in hoge mate gefluoreerd zijn, inclusief PTFE’s (m.a.w. Teflon), Zonyls, geperfluoreerde acrylaatesters, geperfluoreerde alcohol en geperfluoreerde alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikkel en nikkelverbindingen
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) en de zouten
 • Nitromusk
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil niet uit duurzame bronnen komt
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate en enige PFOS-scheikunde, m.a.w., fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbolletjes
 • Phosphates > 0,1% (als P); > 0,5% (als P) voor niet-schoonmaakproducten (niet gemaakt voor blootstelling door-de-afvoer), met de uitzondering van onoplosbare zinkverbindingen of metallic vormen
 • Phoxim
 • Phthalates inclusief maar niet beperkt tot BBP, DEHP, DBP en DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%; totaal nitriet > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thioureum
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 and D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, met uitzondering van oplosbare non-relevante vormen