Spring naar hoofdinhoud

Verantwoordelijkheid is onze traditie

We zijn een familiebedrijf dat al 131 jaar bestaat. Daarom weten we dat beslissingen van nu de toekomst kunnen bepalen. Van de ingrediënten in onze producten tot de manier waarop we ons bedrijf besturen; wij zetten ons er elke dag voor in om te doen wat juist is voor de mensen, planeet en de volgende generaties.

Bij SC Johnson:

  • respecteren we mensen en steunen we de universele mensenrechten 
  • houden we ons aan alle plaatselijke wet- en regelgeving in verband met producten en hoe die worden gemaakt
  • kiezen we ingrediënten door gebruik te maken van ons SC Johnson Greenlist-proces
  • verminderen we uitstoot van giftige gassen, afval en het gebruik van fossiele brandstoffen
  • streven we ernaar dat er in 2020 geen enkele boom meer voor ons wordt gekapt door duurzame winning van pulp, papier, verpakking en palmolie. 
  • dragen we bij aan onze gastgemeenschappen via liefdadigheid en vrijwilligerswerk

We doen iets terug

Sinds 1937 heeft ons bedrijf 5 procent van alle winst vóór belasting aan goede doelen gegeven. Wij hebben onder meer gedoneerd aan goede doelen op het gebied van de gemeenschap en economische ontwikkeling, onderwijs, milieu en duurzaamheid, sociale voorzieningen, gezondheid en welzijn, kunst, cultuur en geesteswetenschappen. Bovendien steunt onze liefdadigheidsorganisatie, SC Johnson Giving, Inc., al bijna 60 jaar de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn. Dit breidt de invloed van het bedrijf in het algemeen verder uit, omdat het al tientallen jaren eerder met liefdadigheidswerk begonnen is en dit nog steeds voortduurt.

Wij maken een verschil

We hebben op dit moment over de hele wereld 15 initiatieven voor duurzame energie om onze uitstoot van broeikasgassen te verlagen. Dit zijn onder andere windenergie in de VS, Nederland, Polen en Mexico; gebruik van methaangas van een stortplaats in de VS; zonne-energie in China, Nederland, India en Indonesië en het verbranden van biomassa in Indonesië als brandstof voor het opwarmen van water voor de productie van muggenspiralen.

Bekijk voor meer informatie over hoe wij investeren in mensen en de planeet ons online duurzaamheidsrapport, dat u hier kunt vinden.