Пропусни и отиди на основно съдържание

Naphtha (petroleum), хидрообработена тежка

Определение

Naphtha (petroleum), хидрообработена тежка е преносител, който може да се срещне и в покрития и смазочни материали. Той спомага за придвижването на продукта до повърхността чрез разреждане или сгъстяване на формулата, или просто като осигурява равномерното разпределение на другите съставки във формулата. Използваме го, защото без преносител продуктът няма да действа със същата консистенция по цялата повърхност.