Пропусни и отиди на основно съдържание

Ammonium Hydroxide

Определение

Ammonium hydroxide често се среща под наименованието „амоняк“. Много потребители го използват в домовете си за почистване или пране. Той е почистващ агент или „повърхностно активно вещество“, което премахва замърсяванията, а може също да се използва и като регулатор на pH, който променя нивото на pH на продукта, за да се повиши стабилността. Всяка формула има оптимални pH стойности за най-голяма ефикасност. Например формула с по-голяма киселинност ще бъде по-ефикасна за премахване на сапунени петна. Обратно, формула, която е по-силно алкална, ще бъде по-ефикасна за премахване на мазнини или мазни петна. Използваме регулаторите на pH, за да осигурим най-подходящото ниво на pH за дадена цел. Също така, нивото на pH в дадена формула може да окаже влияние върху нейната дълготрайност в опаковката – например, като се ограничи свойството на формулата да причинява корозия на металните кутии, опаковките или диспенсерите. Домакинският амоняк има силна миризма; чрез използването на Ammonium hydroxide в комбинация с други съставки можем да постигнем същите почистващи резултати с много по-малко количество амоняк.