Пропусни и отиди на основно съдържание

Butylated hydroxytoluene (BHT)

Определение

Butylated hydroxytoluene (BHT) е стабилизатор, който може също да бъде открит в козметичните и овлажняващите продукти. Той действа като антиоксидант – използваме го за запазването на свойствата и качествата на даден продукт, когато е изложен на въздух. BHT е одобрен от европейските и американските регулаторни органи за употреба в хранителните продукти. Съществуваха някои притеснения относно използването му като хранителна добавка, но нашите продукти, съдържащи BHT, не са предназначени за поглъщане, поради което считаме използването му за приемливо.