Пропусни и отиди на основно съдържание

d-Phenothrin

Определение

d-Phenothrin е вещество, което осигурява регистрирано добро представяне в продукти, като инсектициди, антимикробни продукти или репеленти.