Пропусни и отиди на основно съдържание

1R-trans Phenothrin

Определение

1R-trans Phenothrin е активно вещество. Активното вещество елиминира определен вредител за даден биоциден продукт, като например в продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.