Пропусни и отиди на основно съдържание

Imiprothrin

Определение

Imiprothrin е активно вещество. Активното вещество елиминира определен вредител за даден биоциден продукт, като например в продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.