Пропусни и отиди на основно съдържание

Isoalkanes

Определение

Isoalkanes са преносител, който спомага за разтварянето на аромата в продукта, за да може да се освобождава поетапно във въздуха.