Пропусни и отиди на основно съдържание

L Lactic Acid (Active)

Определение

L Lactic Acid е активно вещество. Активното вещество елиминира определен вредител за даден биоциден продукт, като например в продукт с инсектицидно, антимикробно или репелентно действие.