Пропусни и отиди на основно съдържание

Potassium Phosphate

Определение

Potassium phosphate е инхибитор на корозия, който също може да бъде открит в продуктите за почистване на лице и овлажнителите. Той спомага за запазването свежестта на продуктите и предотвратява корозията или ръждата на металните кутии, опаковките или диспенсерите. Знаем, че съществуват притеснения относно фосфатите и тяхното въздействие върху водните пътища и повърхности. Potassium phosphateт се използва в ниски концентрации, за да се ограничи концентрацията на общото количество фосфати, използвани в продуктите на SC Johnson, и евентуалното им освобождаване във водните повърхности.