Пропусни и отиди на основно съдържание

Proprietary Polymer Solution

Определение

Поради конкурентни причини доставчикът на този proprietary polymer solution ни помоли да запазим подробностите в тайна, а ние сме и законово задължени да го направим. Но можем да ви кажем, че това е воден полимерен разтвор, който използваме в нашите продукти за предотвратяване на петната.