Пропусни и отиди на основно съдържание

Proprietary Resin

Определение

Поради конкурентни причини доставчикът на тази смола ни помоли да запазим подробностите в тайна, а ние сме и законово задължени да го направим. Но можем да ви кажем, че това е смола, която използваме за найлоновите пликове и техните ципове, както и че може да бъде компостирана посредством търговски фирми за събиране на компост, които приемат хранителни отпадъци и пликове за компостиране. (Не е за компостиране в двора.) Проверете за фирмите, извършващи събиране на компост по търговските обекти във вашата община; тези услуги не съществуват на много места.