Пропусни и отиди на основно съдържание

Sodium Hydroxide

Определение

Sodium hydroxide е основен компонент, който може също да бъде открит в препаратите за почистване и обезмаслителите. Използваме го за подобряване на почистващите свойства на формулата, като се въздейства на молекулите на формулата, за да действат заедно по-ефикасно. Sodium hydroxide може също да се използва като регулатор на pH, който променя нивото на pH на даден продукт с цел повишаване на стабилността. Всяка формула има оптимални pH стойности за най-голяма ефикасност. Например формула с по-голяма киселинност ще бъде по-ефикасна за премахване на сапунени петна. Обратно, формула, която е по-силно алкална, ще бъде по-ефикасна за премахване на мазнини или мазни петна. Използваме регулаторите на pH, за да осигурим най-подходящото ниво на pH за дадена цел. Също така, нивото на pH в дадена формула може да окаже влияние върху нейната дълготрайност в опаковката – например, като се ограничи свойството на формулата да причинява корозия на металните кутии, опаковките или диспенсерите. Във висока концентрация (като при препаратите за отпушване на канализации) sodium hydroxide може да се използва и като разяждащо вещество, което спомага за разграждането на органична материя като запушванията в канализационните тръби.