Пропусни и отиди на основно съдържание

Отговорността е наша семейна традиция

Като семейна компания със 131-годишна традиция ние знаем, че решенията, които взимаме днес, формират света ни утре. От съставките на нашите продукти до начина, по който управляваме дейността си, ние се отдаваме на неуморна работа всеки ден, за да вършим това, което е добро за хората, за планетата ни и за идните поколения.

В SC Johnson наши приоритети са:

  • Уважение към хората и подкрепа на универсалните човешки права  
  • Придържайки се към всички местни закони и наредби, свързани с продуктите и как’ са направени 
  • Избиране на съставки с помощта на нашия SC Johnson Greenlist процес
  • Намаляване на емисиите, отпадъците и използването на изкопаеми горива, както и свеждане до минимум на въздействието на депото за отпадъци
  • Как да стигнем до преустановяване на обезлесяването до 2020 г. чрез устойчиво снабдяване с дървесна маса, хартия, опаковки и палмово масло. 
  • Принос към нашите приемни общности чрез дарителство и доброволчество

Ние правим дарения

От 1937 г. насам компанията е дарила 5 процента от печалбата преди удържане на данъци за благотворителност - областите включват: общностно и икономическо развитие; образование; околна среда и устойчиво развитие; социални услуги; здраве и благосъстояние; изкуство, култура и хуманитарни науки. Нещо повече, в продължение почти на 60 години нашата благотворителна фондация – SC Johnson Giving, Inc.– подкрепя общностите, в които работим. Това допълнително разширява влиянието на компанията като цяло, чиято съществуваща филантропия започна преди десетилетия

Ние се отличаваме.

Към момента имаме 15 инициативи за възобновяема енергия по целия свят, за да спомогнем за намаляването на емисиите на парникови газове. Те включват вятърна енергия в САЩ, Холандия, Полша, и Мексико; използване на метан от обществено депо в САЩ; слънчевата енергия в Китай, Холандия, Индия и Индонезия, и изгаряне на отпадъчна биомаса в Индонезия като източник на гориво за отопление на вода за производство на спирали против комари.

За повече подробности относно как инвестираме в хората и в планетата ни посетете нашия Доклад за устойчивост тук.