Přeskočit na hlavní obsah

KOŽNÍ ALERGENY:  
A VÍTE VŠECHNO

Již téměř 10 let se snažíme poskytovat lidem informace o složkách našich produktů tak, aby se mohli i se svými rodinami správně rozhodnout. Přidali jsme informace o kožních alergenech, které se vyskytují v našich produktech, jako součást našeho závazku vůči dodržování transparentnosti.

 

JAK CHÁPAT KOŽNÍ ALERGENY

Kožní alergen (také označovaný jako dermální nebo kontaktní) je látka, kterou imunitní systém identifikuje jako hrozbu, a zaútočí na ni. Je však důležité nezapomínat, že pouhá přítomnost kožního alergenu ještě neznamená, že produkt automaticky způsobí vznik přecitlivělosti.

Kožní alergie vznikají, když je někdo vystaven danému alergenu po určitou dobu v množství přesahujícím určitou minimální dávku. Tomu se říká tzv. „indukce.” Když se u někoho rozvine kožní alergie na určitou látku, může dojít k zarudnutí nebo výskytu vyrážky. Jedná se o tzv. „vyvolání.” Zda se reakce rozvine nebo nikoli, závisí hlavně na dávce nebo exponovaném množství. My ve společnosti SC Johnson používáme přísady s kožními alergeny výhradně v takovém množství, ve kterém by byly vznik nové alergie nebo spuštění alergické reakce značně nepravděpodobné. I tak však může být pro osoby s již existující alergií dobré vědět, jaké přísady přesně používáme.

PROČ ZVEŘEJŇOVAT KOŽNÍ ALERGENY?

U svých produktů se neustále se snažíme zvyšovat transparentnost. Od spuštění stránek v roce 2009 jsme zde postupně uváděli informace o barvivech (2009), konzervačních látkách (2011) a vůních (2012). V roce 2015 jsme u většiny produktů zveřejnili až 99,9 % informací souvisejících s vůněmi a v roce 2016 jsme uvedli první řadu osvěžovačů vzduchu se 100% transparentností.

O produktech, které si nosí domů, chceme všem rodinám poskytnout ještě více informací, proto zveřejnění kožních alergenů přesahuje naše povinnosti podle nařízení Evropské unie i Spojených států, kde dokonce neexistují žádná pravidla vyžadující podobnou transparentnost ohledně alergenů.

O NAŠEM SEZNAMU

Abychom mohli určit, co uvádět v informacích jako kožní alergeny, připravili jsme ve spolupráci s vědeckou skupinou sestávající z odborníků na dermatologii, imunotoxikologii a další obory důkladný proces hodnocení.

Členové odborného panelu, který ověřoval metodologii studie:

  • David Basketter, D.Sc., nezávislý konzultant a uznávaný mezinárodní expert na alergie; bývalý bezpečnostní ředitel společnosti Unilever
  • David Bickers, M.D., vedoucí katedry dermatologie, Columbia University
  • Peter Cadby, Ph.D., bývalý vedoucí oddělení bezpečnosti produktů ve společnosti Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., University of Göttingen; bývalý předseda IVDK (Informační síť oddělení dermatologie)
  • Peter Thorne, Ph.D., vedoucí katedry pracovního a ekologického zdraví, University of Iowa; ředitel Výzkumného centra pro vědu a životním prostředí

Analyzovali jsme asi 3 000 datových souborů z veřejných i oborových zdrojů a vyhledávali potenciální alergeny v regulačních seznamech jednotlivých zemí, oborových seznamech vůní, v informacích Evropské vědecké komise, klinických datech a datových bankách jednotlivých dodavatelů.

Další informace o transparentnosti společnosti SC Johnson ohledně kožních alergenů naleznete v našem tiskovém prohlášení.

SEZNAM KOŽNÍCH ALERGENŮ*

*Některé přísady uvedené na našem seznamu sdílí běžný název INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) a budou uvedeny pouze jednou.