Přeskočit na hlavní obsah

ČASTÉ DOTAZY

Máte nějaké otázky? Zde naleznete některé z nejčastěji kladených dotazů a další užitečné informace.

Zobrazit všechny časté dotazy

 • Chápeme, že používáte naše produkty v blízkosti osob, mazlíčků a věcí, které máte rádi. Proto vám chceme poskytnout dostatek potřebných informací, abyste mohli učinit rozhodnutí, která jsou pro vaši rodinu nejlepší.

 • Na začátku je potřeba spotřebitele nebo inovace, o které si myslíme, že by se vám mohla líbit. Získáme názory spotřebitelů, prodejců, dodavatelů a dalších osob. Pak zahájíme proces vytváření produktu, který zahrnuje zvažování způsobu jeho použití, jaká bude jeho funkce, potenciální životní cyklus produktu a další faktory. Pomocí našeho interního klasifikačního systému, známého jako proces SC Johnson Greenlist, vědci pracují na výběru složek, kterým mohou rodiny důvěřovat – hodnotíme je pak podle jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Jakmile je produkt připraven a splnil normy účinnosti a kvality, náš výrobní tým jej vyrobí v souladu se specifikacemi, a produkt znovu projde testováním kvality.

  V konečném důsledku je naším cílem vám vždy poskytnout produkt, kterému můžete důvěřovat a který splní naši tradici inovací a kvality. Další informace o našem procesu Greenlist si můžete přečíst po kliknutí sem.

 • Když jsme poprvé zahájili náš program zveřejňování složek, snažili jsme se pro zjednodušení používat jeden systém názvů – Mezinárodní nomenklaturu kosmetických přísad (INCI). Toto jsou výrazy, které vídáte na makeupu a produktech osobní hygieny, proto si myslíme, že budou pro většinu osob nejlépe srozumitelné.

  Jelikož je však nomenklatura INCI určena specificky pro obor osobní péče, některé používané složky se v seznamu INCI nenachází. V takových případech jsme se odkazovali na slovník složek sdílený odvětvím výrobků pro péči o domácnost v USA. Prostřednictvím Asociace speciálních spotřebních výrobků (CSPA) jsme se v rámci našeho oboru podíleli na stanovení této nomenklatury.

  Výsledkem je, že naše názvy složek jsou kombinací celosvětové nomenklatury INCI a slovníku CSPA platného v USA. V mnoha případech se překrývají, ale v případě, že nikoli, se snažíme používat nejběžněji používaný název v našem oboru nebo takový, který bude pro naše zákazníky nejsrozumitelnější. Příkladem je způsob, jakým hovoříme o vodě, když ji používáme jako složku. Termín nomenklatury INCI je aqua. My dodržujeme slovník CSPA a jednoduše ji nazýváme voda.

 • Nezapomeňte, že všechny materiály jsou „chemické látky“ – chemické látky jsou základní stavební bloky všeho, včetně potravin, oblečení a vzduchu, který dýcháme. Například voda je sloučenina chemických látek vodík a kyslím (H2O) a vzduch je směs látek dusík, kyslík, kysličník uhličitý a dalších plynů. V přírodě se také vyskytuje velké množství chemických látek, které jsou toxické, například arzen a kyanid. Co je však důležitější, někdy jsou syntetické složky lepší volbou z několika důvodů, včetně udržitelnosti. Například používáním přírodní složky, které je nedostatek, jako santalového dřeva, by mohlo dojít k vyčerpání zbylých zdrojů. Takže používáním množstvím téměř neomezených syntetických materiálů může být zodpovědnější. Společnost SC Johnson využívá složky nacházející se v přírodě, ale pouze pokud splňují naše vlastní normy.

 • Důležité jsou oba faktory, ale klíčové je množství. Přemýšlejte o tom takto: většina souhlasí, že voda je neškodná chemická látka. Ale i voda může být smrtící, pokud ji vypijete příliš mnoho. Ve vývoji výrobků je důležité vybrat správnou chemickou látku pro dosažení cíle a použít co nejmenší efektivní procento klíčové složky k dosažení požadovaného výsledku.

 • I když jsou některé chemické látky, například azbest a arzen, velmi nebezpečné nebo „toxické“, v podstatě každá chemická látka má určitou úroveň toxicity. Například stolní sůl nebo také chlorid sodný.  Pokud ji používáte střídmě, stolní sůl jednoduše vylepší chuť vaší večeře. Ale pokud sníte nadměrné množství, může být stolní sůl jedním z faktorů vysokého krevního tlaku. Takže je toxická? Odpovědí je: Stolní sůl MŮŽE být toxická, pokud se používá nadměrně, ale pokud se používá střídmě, tak toxická NENÍ. Především záleží na použitém množství nebo dávce.

 • To je skvělá otázka a vy někdy uslyšíte o této debatě, jelikož souvisí se zákony a předpisy týkajícími se chemických látek. „Nebezpečí“ je vlastnost složky. Nebezpečí v podobě stolní soli například spočívá v tom, že může přispívat k vysokému krevnímu tlaku. „Riziko“ je PRAVDĚPODOBNOST, že k nebezpečí dojde. Například při používání stolní soli je riziko vysokého krevního tlaku nízké, pokud ji nekonzumujete příliš velké množství. Takže riziko je stupeň nebezpečí týkající se dané složky a dávky, které je osoba vystavena – což znamená množství a délku expozice v průběhu času. Někteří lidé argumentují, že složky s libovolnými nebezpečími jsou škodlivé. Ale jako u příkladu stolní soli lze často nebezpečí snadno řešit.

  Ve společnosti SC Johnson využíváme přístup založený na riziku. To znamená, že:

  • Dbáme na to, aby složky s nebezpečnými vlastnostmi byly omezeny na bezpečné úrovně a používaly se v nejnižších funkčních koncentracích pro danou úlohu, dle požadavků místních zákonů.

  • Navrhujeme produkty, které rychle působí, aby se omezilo použité množství a doba expozice.

  • Navrhujeme obaly, které omezují expozici. Například produkt, který by mohl spustit alergickou reakci pokožky, je zabalen v utěsněné nádobě.

  • Navrhujeme spreje s cílem minimalizovat inhalaci, například tvorbou větších kapek čisticích prostředků tak, aby dopadaly na povrch, který čistíte, a nerozptylovaly se do vzduchu.

  • Poskytujeme jasné pokyny na etiketách, aby nedocházelo k nesprávnému použití, které by mohlo zvýšit riziko související s používáním produktu. Etikety mají svůj účel – nezapomeňte si přečíst a dodržovat pokyny, které jsou na nich uvedeny.

 • Úzce spolupracujeme s dodavateli vůní, abychom zajistili správné vyhodnocení každé složky našich vůní jak z hlediska lidského zdraví, tak i životního prostředí. Plníme požadavky předpisů zemí, ve kterých působíme, a také normy určené Mezinárodní voňavkářskou asociací (IFRA).

  A navíc ve společnosti SC Johnson posouváme hodnocení aromatických složek o krok dále. Nehodnotíme pouze podle norem asociace IFRA, ale také podle svých vlastních norem. Začínáme se seznamem asociace IFRA a pak používáme své vlastní interní požadavky. Tyto interní požadavky mohou vypadat stejně jako kritéria asociace IFRA, například karcinogenita, mutagenita nebo reprodukční toxicita, ale ve společnosti SC Johnson můžeme mít na složku odlišný pohled. V některých případech můžeme také zvažovat další faktory, například důvěru spotřebitelů ohledně složky nebo další vědecké názory.

 • Ne. Za určitých zvláštních okolností umožňujeme použití nepřípustného materiálu, ale obecně platí časové omezení jeho použití. Tyto výjimky se však nezískávají snadno. Nejprve je nutné odeslat žádost vedoucímu našeho globálního oddělení bezpečnosti produktů a záležitostí ochrany životního prostředí s odůvodněním a s navrhovaným datem ukončení využívání. V případě schválení musí být využívání schváleno také ředitelem pro udržitelnost.

 • Je důležité poznamenat, že výjimka může být udělena i přes pochybnosti společnosti SC Johnson o daném materiálu, ovšem pouze v případě, že podle dostupných důkazů lze materiál v určitém množství, které nikdy nepřekračujeme, bezpečně používat. V takovém případe můžeme udělit výjimku například z následujících důvodů:

  • Zjistíme, že dodavatel přidává nepřípustný materiál do některého z výrobků, které nakupujeme, a potřebujeme výjimku, než se nám podaří změnit složení, abychom tuto složku odstranili.
  • Získáme značku nebo produkt a zjistíme, že obsahuje materiály, které považujeme za nepřípustné materiály, takže je nutné použít výjimku, než bude možné upravit složení.
  • U registrovaných výrobků byl výrobek upraven za účelem odstranění nepřípustného materiálu, ale čekáme na schválení nového složení od příslušného regulačního úřadu.

 • Není tomu tak vždy. Produkty vyrobené z přírodních materiálů mohou obsahovat více alergenů než produkty vyrobené ze syntetických látek. Například vůně vyrobené z přírodních vonných látek mohou obsahovat vyšší úrovně alergenů než vůně vyrobené z primárně syntetických látek.

 • Tyto složky jsou běžnými součástmi mnoha vůní, zvláště těch založených na esenciálních olejích, jako jsou citrusové, květinové a borové vůně. V závislosti na konkrétní vůni mohou naše složení obsahovat některé z těchto materiálů. Byly stanoveny bezpečné úrovně, které nepovedou k alergickým účinkům; tyto úrovně jsou základem pro normy asociace IFRA vytvořené pro všech 26 materiálů. Naše vůně používají tyto materiály v nejnižších možných koncentracích při vytváření vůní a vždy pod bezpečnými úrovněmi stanovenými normami asociace IFRA a v souladu s platnými zákony. Kdekoliv se používá jeden nebo více z 26 alergenů označených směrnicí EU, je každý z těchto alergenů jasně označen na etiketě výrobku dle požadavku zákona.

  I když se vyskytuje několik různých nomenklatur pro tyto alergeny, níže naleznete jejich běžné názvy podle směrnice EU o kosmetických prostředcích:

  • 2-Benzylideneheptanal (Amyl cinnamal)
  • Benzyl alcohol
  • Cinnamyl alcohol
  • 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal (Citral)
  • Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl) (eugenol)
  • Hydroxycitronellal
  • Phenol, 2-methoxy-4-(1-propenyl)- (Isoeugenol)
  • 2-Pentyl-3-phenylprop-2-en-1-ol (Amylcinnamyl alcohol)
  • Benzyl salicylate
  • 2-Propenal, 3-phenyl- (Cinnamal)
  • 2H-1-Benzopyran-2-one (coumarin)
  • 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- (geraniol)
  • 3 and 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde (Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde) (HICC nebo Lyral®)  
  • 4-Methoxybenzyl alcohol (Anise alcohol)
  • 2-Propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester (Benzyl cinnamate)
  • 2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl- (Farnesol)
  • 2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde (Butylphenyl methylpropional)
  • 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- (Linalool)
  • Benzyl benzoate
  • 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol (Citronellol)
  • 2-Benzylideneoctanal (Hexyl cinnamal)
  • (4R)-1-Methyl-4-(1-methylethenyl)cyclohexene (limonene)
  • Methyl heptin carbonate (Methyl 2-octynoate)
  • 3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alpha-Isomethyl ionone)
  • Evernia prunastri extract (extrakt větvičníku slívového)
  • Evernia furfuracea extract (extrakt větvičníku otrubičného)

 • Někteří lidé mohou mít alergii na určité složky produktu. Pokud tuto alergii máte, doporučujeme, abyste se obrátili na svého lékaře a promluvili si s ním o možných problémech. Než začnete některý z produktů společnosti SC Johnson používat, můžete také kontaktovat naši linku pomoci pro zákazníky, jejíž zaměstnanci vám pomohou určit, které produkty pro vás představují nejlepší volbu. Můžete je kontaktovat na čísle 225557500.

 • Všechny čisticí prostředky pro domácnost obsahují kožní alergeny. Společnost SC Johnson používá přísady s kožními alergeny výhradně v takovém množství, ve kterém by byl vznik nové alergie nebo spuštění alergické reakce značně nepravděpodobné, a to za předpokladu přímého zasažení kůže.

 • Zavázali jsme se uvádět, z čeho se naše produkty skládají, aby se lidé mohli správně rozhodnout, co si pro sebe a svou rodinu vyberou. Společnost SC Johnson používá přísady s kožními alergeny výhradně v takovém množství, ve kterém by byl vznik nové alergie nebo spuštění alergické reakce značně nepravděpodobný. To samé, co platí u lidí s potravinovými alergiemi, platí i u lidí s již existujícími kožními alergiemi. Je nutné znát, kde se příslušná přísada nachází, což může ovlivnit výběr produktu.

 • Je obtížné vyvinout čisticí produkt, který je účinný a zároveň neobsahuje žádné alergeny vyvolávající reakce na kůži. Co je důležité, je, že naše čisticí produkty nezpůsobují nebo nevyvolávají kožní reakce, pokud se používají v souladu s instrukcemi.

 • Ftaláty jsou ve skutečnosti velkou skupinou složek, která má mnohá využití. Naše paleta vůní neobsahuje ftaláty. V roce 2008 jsme začali po našich dodavatelích vyžadovat, aby odstranili ftaláty z vůní, které dodávají pro produkty společnosti SC Johnson.

 • Odborníci, regulační úřady a Evropská unie se dohodli, že množství přísad ve výši 0,01% nezpůsobí pravděpodobně žádné reakce po vypláchnutí produktů. Tato nová transparentní iniciativa odhalí skryté alergeny v hodnotě nižší, než je 0,01%, což odpovídá standardu Evropské unie.

 • Zákazníci nám říkají, že mají rádi vůně, protože v jejich domovech navozují specifickou atmosféru. Mohou osvěžovat vzduch nebo zdůrazňovat čistotu okolního prostoru, kterou mnozí chtějí. Vyrábíme i produkty bez vůní pro osoby, které je upřednostňují. Většina našich výzkumů ukazuje, že mnozí zákazníci preferují voňavé produkty pro péči o domácnost.

 • I když paleta vůní společnosti SC Johnson obsahuje přibližně 1 300 složek, je důležité vědět, že jsme vyloučili dalších 2 000 běžně používaných složek, protože nesplňují normy společnosti SC Johnson. Typická vůně s olejovým základem může obsahovat až 50 různých přísad. Komplexní vůně jich může míchat 50 až 200. Možnost využití palety s 1 300 možnostmi poskytuje voňavkářům skvělý prostor pro kreativitu, takže mohou vyvíjet úžasné vůně, které od nás očekáváte.

 • Jelikož jsme rodinná společnost, není pro nás nic důležitějšího než zdraví a bezpečnost rodin, které používají produkty společnosti SC Johnson. Z toho důvodu jsme byli jednou z prvních společností, která zpřístupnila konkrétní informace o složkách zákazníkům, a která pokračuje ve snaze o transparentní komunikaci se zákazníky o složkách, které jsou v našich produktech. Tvrdě pracujeme na výběru složek, kterým mohou rodiny důvěřovat – hodnotíme je na základě jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Kompletní přehled o našem postoji ke zveřejňování informací o složkách a vůních zobrazíte kliknutím sem.

 • V dnešní době stále hlasitěji zaznívá názor, že bychom měli používat pouze přírodní materiály. Bez ohledu na to, či jde o potraviny, oděvy nebo jiné produkty, existuje názor, že přírodní složky jsou zdravější nebo že tento přístup pomáhá chránit životní prostředí. Překvapivě to však nemusí být vždy pravda. Syntetické alternativy ve skutečnosti často nejsou toxičtější než jejich přírodní protějšky.

  Příkladem je d-Limonene, který se nachází v mnoha přírodních vonných látkách a je složkou kůry citrusů. D-Limonene může způsobovat kožní alergickou reakci a může být v závislosti na dávce potenciálně toxický pro organismy ve vodních tocích. A mnoho dalších přírodních přísad vůní přináší stejné nebezpečí. Ve skutečnosti množství složky d-Limonene v kůře pomeranče je dostatečné na to, aby zaručilo klasifikaci „škodlivé“ látky jako nebezpečí kožní alergické reakce v Evropské unii a použití symbolu „mrtvého stromu a mrtvé ryby“ jako známky nebezpečí pro životní prostředí! Jedná se o stejné označení, které je vyžadováno a používáno na etiketách mnoha výrobků pro péči o domácnost využívající syntetický d-Limonene.

  Takže bychom se měli zcela vyhýbat používání přírodních vonných látek? Ne. Ale také bychom se neměli vyhýbat používání syntetických složek s podobnými nebo lepšími profily. Dokud se přísada vůně používá v produktu ve vhodné koncentraci, neměly by existovat žádné problémy s jejím používáním. A to platí jak pro přírodní, tak i syntetické složky.

 • Společnost SC Johnson chápe, že používáte naše výrobky v blízkosti osob, mazlíčků a věcí, které máte rádi. Proto tvrdě pracujeme na hodnocení našich složek, částečně i na základě jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví, a otevřeně o nich informujeme. Žádný z produktů od společnosti SC Johnson, který je označený jako „bez vůně“, neobsahuje vůni ani vonné složky. V omezeném počtu produktů označených jako „bez pachu“ se používá specificky vytvořená vůně, která eliminuje pach složení produktu, výsledkem čehož je produkt, který nemá žádnou vůni. Další informace naleznete v části této stránky s názvem Vůně.

 • Naše výrobky navrhujeme tak, aby splňovaly všechny platné zákony a předpisy. To platí i pro veškerá celoevropská nařízení včetně následujících:

  • Zákony a předpisy na ochranu spotřebitele: směrnice o právech spotřebitele (2011/83/ES); směrnice o prodeji a zárukách (99/44/ES); směrnice o označování cen (98/6/ES); a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě (2006/114/ES).
  • Nařízení o biocidních přípravcích (EU) č. 528/2012, které upravuje prodej a použití biocidních produktů používaných při ochraně lidí, zvířat, materiálů a zboží proti škodlivým organismům, např. škůdcům nebo bakteriím. Biocidní produkty SC Johnson prodávané v EU zahrnují aktivní přípravky schválené Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).
  • Celosvětově harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS) Organizace spojených národů, implementovaný nařízením č. 1272/2008 Evropské unie o klasifikaci, označení a balení látek a směsí.
  • Evropské nařízení (ES) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek č. 1907/2006, které stanovuje postupy sběru a hodnocení informací o vlastnostech a rizicích všech chemických látek, včetně čistících produktů.
  • Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech a Nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích, které upravují bezpečné zacházení s uvedenými produkty a jejich označování.
  • Pokyny organizací CIPAC, WHO, FAO a OECD, které souvisí s pesticidy, vydané organizacemi Collaborative International Pesticides Analytical Council, Světovou zdravotnickou organizací, Organizací OSN pro výživu a zemědělství a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
  • Dále nejrůznější místní/regionální předpisy jednotlivých členských států EU

 • Vždy, když je to možné, volíme jiné způsoby testování než testování na zvířatech a za tímto účelem jsme hlavním přispěvatelem institutu pro vědu in vitro (Institute for In Vitro Sciences), který se věnuje zdokonalování a rozšiřování alternativních metod testování.

  Do té doby, než budou alternativní metody přijaty na celosvětové úrovni, musíme plnit požadavky vládních agentur v některých zemích, které u určitých výrobků požadují zkoušky bezpečnosti.

  Některé společnosti tento problém obcházejí, neboť jejich materiály či produkty testují již jejich dodavatelé nebo subdodavatelé. Oni sami tedy mohou tvrdit, že testování neprovádí. To je však klamná informace. V našich prohlášeních dbáme na transparentnost a v otázkách, zda provádíme požadované testování na zvířatech, jsme upřímní.

  Zde si můžete přečíst celé naše stanovisko k testování na zvířatech.

 • Je to náš program pro výběr složek. Program Greenlist jsme vytvořili v roce 2001 a pomáhá nám vyrábět ty nejlepší výrobky při současné ochraně zdraví lidí a životního prostředí. 

  Zahrnuje proces hodnocení každé složky ve čtyřech krocích z hlediska možného vlivu na zdraví lidí a životního prostředí, aby vývojáři vybírali pro každý produkt ty nejlepší složky. Všechny složky, které hodnotíme, jsou používány v souladu se zákonem a často je využívají jiné firmy. Ale my podnikáme další kroky na jejich posouzení podle našich vlastních vysokých standardů.

  Za programem Greenlist stojí přísné neustálé snahy získat nejlepší data o složkách a jejich možném vlivu. V průběhu let je kontroluje spousta odborníků. V roce 2017 jsme přidali novou kontrolu ze strany kolegů.

  Více se o programu Greenlist společnosti Johnson můžete dozvědět zde.

 • Ne nutně. „Přírodní“ nebo domácí náhrady nejsou nutně bezpečnější ani efektivnější ani nemusí obsahovat méně alergenů. Ve skutečnosti mnoho přírodních produktů prochází omezeným nebo žádným vědeckým testováním ve srovnání s rozsáhlými toxikologickými hodnoceními, která společnosti jako SC Johnson vyžadují u složení svých produktů.

 • Barviva, konzervační látky a vůně poskytují cenné výhody. Barviva mohou být důležitým vizuálním vodítkem, které vám může pomoct při výběru vhodného produktu. Nebo u produktů jako svíčky mohou barviva pomoci sladit barvu s výzdobou vašeho domova. Konzervační látky brání rozmnožování bakterií, prodlužují trvanlivost produktů a zlepšují jejich účinnost. Díky konzervačním látkám může výrobek zůstat uskladněný v obchodech nebo v domácnostech, aniž by se zkazil. Mnoho osob si rovněž spojuje svěží vůni s čistotou a přívětivým domovem a zvláště vyhledává produkty, které nabízí tuto přidanou výhodu.

 • D-Limonene je základní materiál vůní, který se destiluje z oleje z kůry citrusů. Malé množství d-Limonene obsahuje řada našich vůní. Protože může někdy způsobovat podráždění pokožky nebo alergické reakce, existují ohledně d-Limonene určité obavy. Látka patří mezi 26 alergenů Evropské unie, což je seznam běžných složek vůní, které mohou potenciálně způsobovat podráždění pokožky u osob, které již jsou na tyto materiály alergické.

  Podle standardů IFRA však vyžadujeme, aby jednotlivé složky byly využívány pouze v koncentracích, u kterých nejsou prokázány alergické reakce u osob, které na tyto materiály citlivé nejsou. Pokud je d-Limonene použit, musí to být dle zákona jasně uvedeno na seznamu složek na etiketě příslušného výrobku.

 • Glycol ethers tvoří skupinu složek. I když u některých látek glycol ethers byly prokázány škodlivé účinky na reprodukci, neplatí to pro celou skupinu složek. Společnost SC Johnson povoluje POUZE vůně obsahující látky glycol ethers, které odpovídají normám Mezinárodního sdružení pro vonné látky a našim vlastním normám ve společnosti SC Johnson. 

 • Parabens tvoří skupinu konzervačních látek, které se běžně používají v kosmetice. Některé z našich vůní obsahují malá množství látek parabens ke konzervaci vůně a složení. I když malý počet osob má na konzervační látky alergie, hrají důležitou roli. Bez nich by mnoho výrobků nevydrželo déle než týden nebo dva, než by byly kontaminovány bakteriemi, plísní nebo by začaly kvasit. Takže věříme, že přidávání konzervačních látek v nejmenších efektivních množstvích dává smysl. Používáme pouze látky parabens, které odpovídají normám Mezinárodního sdružení pro vonné látky a našim vlastním normám ve společnosti SC Johnson.

 • Ftaláty jsou ve skutečnosti velkou skupinou složek, která má mnohá využití. Naše paleta vůní neobsahuje ftaláty. V roce 2008 jsme začali po našich dodavatelích vyžadovat, aby odstranili ftaláty z vůní, které dodávají pro produkty společnosti SC Johnson.

 • Po mnoho let se pižmo pro vůně extrahovalo ze žláz samců kabarů pižmových. Ale v posledních desetiletích byla přírodní pižma nahrazena syntetickými pižmy z etických a ekonomických důvodů. Polycyklická pižma a nitropižma představují dva typy syntetických pižem. Vůně společnosti SC Johnson nevyužívají nitropižma, která byla spojena s reprodukčními potížemi. Používáme polycyklická pižma (například Galaxolide a Tonalide), která se běžně používají v produktech pro péči o domácnost a v kosmetice a nejsou klasifikovány jako toxické nebo bioakumulační, což znamená, že u nich není známo, že by docházelo k jejich ukládání v životním prostředí.

  Přesto některé poslední studie nalezly tato polycyklická pižma ve vzorcích krve a mateřského mléka. Když vidíme podobné nové informace, dáváme si velký pozor při analýze našich složek, ale dosud jsme nezaznamenali žádný vědecký důkaz o negativních účincích polycyklických pižem při užívání stejného množství jako u našich vůní. Jako v případě všech našich složek, objeví-li se nové vědecké údaje o polycyklických pižmech, vyhodnotíme je, a pokud je to nutné, provedeme změny naší palety vůní.