Přeskočit na hlavní obsah

Vůně, které potěší,
složky, kterým můžete důvěřovat

Váš domov je středem vašeho rodinného života a vůně jej může pomoci změnit na něco speciálního. Ve společnosti SC Johnson, jsme strávili více než 50 let prací s vůněmi a hledáním nejlepších způsobů jak je používat v domácnosti. Dokonalá vůně může vylepšit vaši náladu, dodat energii celé rodině a dokonce způsobit, že vám bude domov připadat čistší!

Zveřejnění našich vůní pro konkrétní výrobky

Chceme vám pomoci, když se budete ptát na výrobky, které doma používáte. Ve skutečnosti vám chceme poskytnout stejné informace nebo více informací než jiné společnosti, abyste pro svou rodinu mohli učinit co nejinformovanější rozhodnutí. Z tohoto důvodu se v roce 2015 stala společnost SC Johnson první významnou společností, která zveřejnila složky vůní používaných pro konkrétní výrobky.

Nyní informujeme o více než 99,99 % složek ve většině našich přípravků, takže můžete snadno zjistit, co se do každého přípravku používá.

Protože věříme v transparentnost vůní, SC Johnson již několik let zveřejňuje kompletní seznam schválených složek vůní, aby tak podpořila transparentnost společnosti. Jelikož však dodavatelé vůní považují své recepty vůní za důvěrné obchodní informace, trvalo nějakou dobu vyjednávání o tom, abychom získali svolení se zveřejněním konkrétních seznamů složek pro jednotlivé výrobky. 
 
Ale podařilo se nám to. Přesvědčili jsme naše dodavatele, aby nám umožnili sdílet velkou většinu složek vůní ve výrobcích, z kterých zůstanou utajeny jen některé. 

V důsledku toho nyní můžeme uvést všechny chemické látky vůní, které tvoří minimálně 0,01 % složení výrobku. Abychom to vysvětlili, je to jako podělit se o vše kromě 1 centu ze stodolarové bankovky.
 
Občas je množství vůně v celkovém výrobku tak malé, že dokonce ani informování o 99,99 % z celkového složení výrobku nesplňuje náš standard pro poskytování dostatečných informací. V takových případech uvádíme 10 složek vůní s nejvyšší koncentrací za předpokladu, že výrobek obsahuje alespoň 20 složek. 
 
Neustále se snažíme vybírat takovou metodu zveřejňování, která vám poskytuje nejdelší seznam a nejvíce informací. A jsme vděčni svým dodavatelům za to, že s námi spolupracují při zveřejňování informací o výrobcích.

Naše paleta vůní

Vůně jsou jak kreativní, tak i komplikované. Mnoho společností vyvíjí své vůně ze seznamu přibližně 3 500 aromatických materiálů. Kliknutím sem zobrazíte seznam publikovaný Mezinárodní asociací pro vonné látky (IFRA), který uvádí složky vůní používané ve spotřebním zboží na celém světě, z nichž všechny musí být použity tak, aby vůně odpovídala kodexu zásad a normám asociace IFRA.

Ve společnosti SC Johnson posouváme hodnocení aromatických složek o krok dále. Hodnotíme je nejen podle norem asociace IFRA, ale také podle svých vlastních norem, které mohou pohlížet na složky odlišně. Začínáme se seznamem asociace IFRA a pak používáme své vlastní interní požadavky.

Mohou vypadat stejně jako kritéria asociace IFRA, například karcinogenita, mutagenita nebo reprodukční toxicita, ale ve společnosti SC Johnson můžeme mít na složku odlišný pohled. V některých případech můžeme také zvažovat další faktory, například důvěru spotřebitelů ohledně složky nebo další vědecké názory.   

Konečným výsledkem je paleta vůní společnosti SC Johnson, která splňuje jak normy asociace IFRA, tak i naše vlastní normy a ve výsledku je menší než seznam asociace IFRA. Z naší palety vůní jsme vyloučili přibližně 2 000 potenciálních složek. Naši úplnou paletu vůní si můžete přečíst zde.

Je důležité si uvědomit, že naše analýza složek představuje probíhající proces. Pokud se objeví nová vědecká data, vyhodnotíme je, a pokud je to nutné, provedeme změny naší palety vůní.

Poznatky o produktech a bezpečnosti

Navíc k našim desetiletím odbornosti v oboru vůní je společnost SC Johnson členem Výzkumného institutu materiálů vůní (RIFM), který má nejkomplexnější celosvětovou databázi hodnocení bezpečnosti materiálů vůní. Jedná se o oborovou organizaci, která využívá nezávislý panel odborníků. Bezpečnostní oborové normy jsou spravovány asociací IFRA za využití údajů z institutu RIFM.

Po dodavatelích vůní vyžadujeme, aby dodržovali kodex zásadnormy asociace IFRA, které berou v úvahu řadu faktorů, včetně chemického složení, rozmanitost použití, používaného objemu, používané koncentrace a další faktory. Normy asociace IFRA momentálně omezují využití více než 170 látek kvůli jejich chemickému profilu.