Přeskočit na hlavní obsah

NEPŘÍPUSTNÉ

MATERIÁLY

PRINCIPY OMEZENÍ A UŽÍVÁNÍ

Společnost SC Johnson vede seznam složek, jejichž používání není dovoleno. Označujeme ho jako seznam “nepřípustných materiálů”. Zahrnuje více než 200 jedinečných látek v přibližně 90 kategoriích materiálu a více než 2 400 materiálů pro vůně. 

Tyto materiály všechny splňují právní a regulatorní požadavky —a často je používají naši konkurenti. Ty však jednoduše nesplňují normy společnosti SC Johnson.

Některé látky, například PVC, se na tento seznam dostaly poměrně rychle. Jiné vyžadují rozsáhlejší posouzení související s možným vystavením a zvážením rizik výrobků. Seznam nepřípustných materiálů je pravidelně revidován. Tím se zajistí, že zahrnuje jakékoli nové vědecké poznatky nebo změny státní politiky či nařízení. 

I když se snažíme nepřípustným materiálům v produktech SC Johnson zabránit, nastávají situace, kdy se jim vyhnout nelze. Důvodem zpravidla bývá, že neexistuje dostupná alternativa, která by zajišťovala stejný výkon nebo splňovala požadavky na výrobní proces. Někdy také bývají dostupné možnosti příliš nákladné.

V těchto velmi vzácných případech může být udělena výjimka pro další používání materiálu, ale tyto výjimky nebývají časté a jsou posuzovány každé dva roky na nejvyšší úrovni organizace.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-jedna& 2-methyl-2H-isothiazol -3-jedna(směs 3:1) > 15 ppm celkových účinných složek v tekutých produktech nebo > 50 ppm v pevných
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Barviva na bázi benzidinu
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Určitá bromovaná zhášedla, včetně PBB, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts s výjimkou nerozpustných kovových forem
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl a monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl a monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Olovo
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Rtuť a sloučeniny s obsahem rtuti
 • Další materiály, které jsou perfluorované nebo silně fluorované, včetně PTFE (např. teflon), Zonyls, perfluorované ester akryláty, perfluorované alkoholy a perfluorované alkany
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikl a jeho sloučeniny
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) a její soli
 • Nitro pižma
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil, který není z vhodného zdroje
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate a libovolné chemické látky PFOS, tj. fluoridy, sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastové mikroperličky
 • Phosphates > 0,1 % (např. P); > 0,5 % (např. P) pro jiné výrobky než čisticí prostředky (nejsou určeny pro vylévání do odpadu), s výjimkou nerozpustných sloučenin zinc nebo kovových forem
 • Phoxim
 • Phthalates včetně mimo jiné BBP, DEHP, DBP a DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3 %; celkem nitrit > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Těkavé methyl siloxany D4, D5 a D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, s výjimkou nerozpustných nerelevantních forem