Přeskočit na hlavní obsah

Zodpovědnost je naší rodinnou tradicí

Jako rodinná firma fungující již 131 let víme, že dnešní rozhodnutí utvářejí zítřejší svět. Od složek v našich výrobcích až po způsob, jakým podnikáme, se ze všech sil snažíme dělat každý den to, co je pro lidi, planetu a následující generace nejlepší.

Ve společnosti SC Johnson se ze všech sil snažíme:

  • mít úctu k lidem a podporovat všeobecná lidská práva. 
  • dodržovat všechny místní zákony a předpisy týkající se produktů a jejich výroby. 
  • vybírat si složky a používat náš proces Greenlist SC Johnson.
  • omezovat emise, odpady a využívání fosilních paliv a minimalizovat skládkování.
  • dosáhnout do roku 2020 nulového odlesňování, a to tím, že budeme využívat udržitelné zdroje celulózy, papíru, obalových materiálů a palmového oleje. 
  • přispívat našim hostitelským komunitám prostřednictvím filantropie a dobrovolnictví.

Vracíme zpět

Od roku 1937 věnuje společnost 5 % veškerého zisku před zdaněním charitativním organizacím – k oblastem, do kterých investujeme, patří komunitní a hospodářský rozvoj; vzdělávání; životní prostředí a udržitelnost; sociální služby; zdraví a wellness a umění, kultura a humanitní vědy. A co víc, naše charitativní nadace, SC Johnson Giving, Inc., již téměř 60 let podporuje komunity, v nichž působíme. To dále rozšiřuje celkový vliv společnosti, která své dobročinné iniciativy zahájila již před několika desetiletími.

Naše úsilí je znát

Po celém světě teď pracujeme na 15 iniciativách týkajících se obnovitelných zdrojů energie, které pomáhají omezit naše emise skleníkových plynů. Patří k nim využívání větrné energie ve Spojených státech, Nizozemsku, Polsku a Mexiku, využívání metanu z veřejné skládky ve Spojených státech, využívání solární energie v Číně, Nizozemsku, Indii a Indonésii a spalování odpadové biomasy v Indonésii jako zdroje paliva pro ohřívání vody při výrobě odpuzovačů komárů.

Další informace o našich investicích do lidí a naší planety naleznete v naší online zprávě o udržitelnosti zde.