Gå til hovedindhold

IKKE TILLADTE

MATERIALER

PRINCIPPER FOR RESTRIKTIONER OG BRUG

SC Johnson har en liste over ingredienser, som ikke er tilladte. Denne liste er kaldet “Ikke Tilladt”-listen. Den indbefatter over 200 unikke råmaterialer i omkring 90 materialekategorier og over 2.400 duftmaterialer. 

Alle disse materialer opfylder juridiske og lovmæssige krav — og de anvendes ofte af vores konkurrenter. Disse ingredienser opfylder simpelthen ikke standarderne hos SC Johnson.

Nogle af ingredienserne kommer ret hurtigt med på listen, f.eks. PVC’er. Andre kræver en mere dybdegående evaluering med relation til potentiel eksponering og risikovurderinger for produkter. Ikke-tilladt-listen genvurderes regelmæssigt for at sikre, at den tager hensyn til enhver ny videnskabelig viden eller ændringer i offentlige politikker eller bestemmelser. 

Selvom vi bestræber os på at undgå ikke-tilladte-materialer i SC Johnson-produkterne, kan der opstå situationer, hvor vi ikke kan undgå dem. Dette er typisk i en situation, hvor ingen alternativer står til rådighed, som leverer samme ydelse eller opfylder kravene til produktionsprocessen, eller fordi de muligheder, der står til rådighed, er for dyre.

I disse meget få tilfælde kan en undtagelse gives i forhold til fortsat at bruge dette materiale, men disse undtagelser er meget sjældne, og de vurderes hvert andet år på højeste organisationsniveau.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 blanding) > 15 ppm samlede aktive ingredienser i flydende produkter eller > 50 ppm i faste stoffer
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-baserede farvestoffer
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Visse bromerede flammehæmmere, herunder PBB’er, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, med undtagelse af opløselige metalliske former
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl og monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl og monomethyl ether acetater
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Kviksølv og kviksølv-holdige forbindelser
 • Flere materialer, som er perfluorerede eller højfluorerede, herunder PTFE’er (eksempelvis Teflon), Zonyls, perfluorinerede acrylatestere, perfluorinerede alcohols og perfluorinerede alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel og nickel-holdige forbindelser
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) og tilhørende salte
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil, der ikke er fremskaffet på bæredygtig vis
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate og enhver PFOS-kemi, dvs. fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastik-microbeads
 • Phosphates > 0,1% (som P); > 0,5% (som P) for ikke-rengørende produkter (ikke designet til afløbseksponering) med undtagelse af uopløselige zinkforbindelser eller metalliske former
 • Phoxim
 • Phthalates inklusive men ikke begrænset til BBP, DEHP, DBP og DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%; samlet nitrite > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 og D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, med undtagelse af uopløselige, ikke relevante formler