Gå til hovedindhold

Ansvarlighed er vores familietradition

Som et 131-årigt familieselskab ved vi, at dagens beslutninger former morgendagens verden. Fra ingredienserne i vores produkter til den måde, hvorpå vi driver forretning - vi er opsatte på at arbejde hver dag for at gøre det rette for mennesker, planeten og fremtidige generationer.

Hos SC Johnson gør vi en aktiv indsats for at:

  • Respektere mennesker og støtte universelle menneskerettigheder 
  • Efterleve alle lokale love og regulativer omhandlende produkter og deres fremstilling 
  • Vælge ingredienser vha. SC Johnson Greenlist-proces
  • Reducere udslip, affaldsmængder og anvendelse af fossile brændstoffer samt minimere vores deponeringsbehov
  • Nå netto-skovrydning på nul i 2020 gennem bæredygtig udvinding af træmasse, papir, emballage og palmeolie. 
  • Bidrage til vores værtssamfund gennem velgørenhed og frivilligt arbejde

Vi giver tilbage

Siden 1937 har virksomheden givet fem procent af alle pretax-profitter til velgørende formål. Områder, der er givet til, omfatter: udvikling af samfund og økonomi, undervisning, miljø og bæredygtighed, sociale ydelser, sundhed og velvære samt kunst, kultur og humanistiske fag. Desuden har vores velgørende fond, SC Johnson Giving, Inc., i næsten 60 år støttet de samfund, som vi arbejder i. Dette udvider yderligere virksomhedens indvirkning som helhed, hvis løbende velgørenhed begyndte årtier tidligere.

Vi gør en forskel

Vi har nu 15 vedvarende energiinitiativer i verden, så vi kan skære ned på vores udslip af drivhusgasser. Disse omfatter vindkraft i USA, Holland, Polen og Mexico; brug af metan fra en offentlig losseplads i USA; solenergi i Kina, Holland, Indien og Indonesien, og afbrænding af affaldsbiomasse i Indonesien som en brændstofkilde til at varme vand til produktion af myggespiraler.

Se vores bæredygtighedsrapport online her for yderligere oplysninger om, hvordan vi investerer i mennesker og planeten.