Mine põhisisu juurde

MITTELUBATAVAD

AINED

PIIRANGUTE JA KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

SC Johnson peab mittelubatud koostisainete loendit. Loendi nimetus on „Mittelubatud ainete” loend. Selles on toodud umbes 90 kategooriasse kuuluvat rohkem kui 200 ainulaadset toorainet ja rohkem kui 2400 lõhnaainet. 

Kõik need ained vastavad juriidilistele ja normatiivsetele nõuetele — ja meie konkurendid kasutavad neid tihti. Kuid need ei vasta SC Johnsoni standarditele.

Mõned koostisained — nt PVCd — leiavad tee loendisse üsna kiirelt. Teiste puhul on nõutav põhjalikuma hinnangu andmine, milles vaadeldakse toodete potentsiaalse kokkupuute ja riskikaalutlustega seotud tegureid. Mittelubatavate ainete loend vaadatakse läbi korrapäraselt tagamaks, et selles on kajastatud uued teaduslikud avastused ja riigipoliitikas või -määrustes tehtud muudatused. 

Kuigi teeme jõupingutusi vältimaks mittelubatavate ainete kasutamist SC Johnsoni toodetes, tekib aeg-ajalt olukordi, mille puhul see on vältimatu. See juhtub harilikult siis, kui ei ole saadaval alternatiivset ainet, mis toimib sama hästi või vastab tootmisprotsessi nõuetele või saadaolevate võimalustega kaasnevad kulud on liiga kõrged.

Neil üliharvadel juhtudel võidakse anda luba selle aine kasutamise jätkamiseks, kuid selliseid erandeid tehakse harva ja need vaadatakse iga kahe aasta järel läbi organisatsiooni kõrgeimal tasandil.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 segu) > toimeainete kogus 15 ppm vedelates toodetes või > 50 ppm tahketes toodetes
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-põhised värvained
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Teatud broomitud leegiaeglustajad, sh PBBd, penta-PBDE, okta-PBDE, deka-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, välja arvatud mittelahustuvad metalsed soolad
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl ja monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl ja monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury ja mercury’t sisaldavad ühendid
 • Mitmed materjalid mis on perfluooritud või tugevalt fluooritud, sh PTFEd (nt Teflon), Zonyls, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols ja perfluorinated alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel ja nickel compounds
 • Nitrilotriatseethape (NTA) ja selle soolad
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil mis ei ole jätkusuutlikult toodetud
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate ja kõik PFOS kemikaalid, st fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0,1% (P); > 0,5% (P) mittepuhastustoodetes (ei ole mõeldud väljajooksutorudes kasutamiseks), välja arvatud mittelahustuvad tsingiühendid või metalsed vormid
 • Phoxim
 • Phthalates, sealhulgas kuid mitte üksnes BBP, DEHP, DBP ja DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3%; kogu nitrite > 0,4%
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 ja D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, välja arvatud mittelahustuvad mitteasjakohased vormid