Siirry pääsisältöön

KIELLETYT

AINESOSAT

RAJOITUS- JA KÄYTTÖPERIAATTEET

SC Johnson ylläpitää kiellettyjen ainesosien luetteloa. Tämän luettelon ainesosiin viitataan termillä “kielletty” (Not Allowable). Se sisältää yli 200 yksilöllistä raaka-ainetta noin 90 materiaaliluokassa sekä yli 2 400 hajustemateriaalia. 

Kaikki nämä materiaalit täyttävät lakien ja säädösten vaatimukset, — ja usein kilpailijamme käyttävätkin niitä. Ne eivät kuitenkaan täytä SC Johnsonin standardeja.

Jotkin ainesosat, kuten PVC:t, päätyvät luetteloon varsin nopeasti. Joillekin muille ainesosille tarvitaan laajamittaisempi altistumisen ja riskien arviointi tuotekehitystä varten. Kiellettyjen ainesosien luettelo tarkistetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se on uusimman tieteen sekä valtioiden käytäntöjen ja säännösten mukainen. 

Pyrimme välttämään kiellettyjen ainesosien käyttöä SC Johnsonin tuotteissa, mutta joissain tilanteissa sitä ei voi välttää. Tämä johtuu tavanomaisesti siitä, että saatavilla ei ole saman suorituskyvyn mahdollistavaa tai valmistusprosessin vaatimukset täyttävää vaihtoehtoa tai koska vaihtoehtojen kustannukset ovat liian korkeat.

Näissä harvinaisissa tapauksissa voidaan poikkeuksellisesti sallia ainesosan käyttö, mutta nämä poikkeukset ovat harvinaisia ja ne arvioidaan kahden vuoden välein organisaation korkeimmalla tasolla.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 sekoitus) > 15 ppm yhteensä vaikuttavia aineita nestetuotteissa tai > 50 ppm kiinteissä
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-pohjaiset väriaineet
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Tietyt bromatut paloa hidastavat aineet, mukaan lukien PBB:t, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium-suolat, lukuun ottamatta liukenemattomia metallisia muotoja
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl ja monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl ja monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Lead
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Mercury ja mercurya sisältävät yhdisteet
 • Lukuisat materiaalit, jotka ovat perfluorattuja tai voimakkaasti fluorattuja, mukaan lukien PTFE:t (esim. teflon), Zonylit, perfluorinated acrylate esters, perfluorinated alcohols ja perfluorinated alkanes
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nickel ja nickel-yhdisteet
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) ja sen suolat
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil, joka ei ole peräisin kestävästä lähteestä
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate ja kaikki PFOS-kemikaalit, toisin sanoen fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0,1 % (kuten P); > 0,5 % (kuten P) ei-puhdistustuotteille (ei tarkoitettu viemäriin kaadettaviksi), lukuun ottamatta liukenemattomia sinkkiyhdisteitä tai metallisia muotoja
 • Phoxim
 • Phthalates, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta BBP, DEHP, DBP ja DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3 %; nitrite yhteensä > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 ja D6
 • Xylene
 • Zinc > 300 ppm, lukuun ottamatta liukenemattomia ei-relevantteja muotoja