Gå till huvudinnehåll
Raid® Malbekämpning
  • Raid® Malbekämpning

Raid®

Raid® Malbekämpning

aktiva ingredienser

Andra ingredienser

Biocide produkt


Produkter som är utformade för att kontrollera en specifik skadlig organism (till exempel antimikrobiella produkter som dödar mikroorganismer eller insektsmedel för användning mot skadeinsekter) regleras av EU genom ett antal direktiv och förordningar, inklusive Förordningen om biocidprodukter.

Dessa produkter kallas ”biocider” och omfattar ett brett utbud av artiklar, som till exempel desinficeringsmedel, bakteriedödande rengöringsmedel, insektsmedel och repellenter.

Biocider innehåller en eller flera ”verksamma beståndsdelar” (det ämne som bekämpar den specifika skadliga organismen) och även inerta beståndsdelar, som till exempel stabilisatorer, drivmedel, doftämnen eller annat som ingår i formeln. För att vara så tydlig som möjligt angående biocider samt för att uppfylla myndighetskrav, betecknas produkterna på denna webbplats i det format du ser ovan. De aktiva ingredienserna anges längst upp, med övriga (inerta) ingredienser nedanför.

Kom ihåg att använda biocider på ett säkert sätt och att alltid läsa etiketten och produktinformationen före användning.