Gå till huvudinnehåll

Proprietary Resin

Definition

Av konkurrensskäl har leverantören av det här resinet bett oss att hålla detaljerna hemliga, och vi är bundna enligt lag att hålla det löftet. Men vi kan berätta att det är ett resin som vi använder för att forma plastpåsar och dess zip-förslutning, och att det kan komposteras i avfallstunnor för kompost som också är till för matavfall och komposterbara påsar. (Inte avsedd för trädgårdskompostering.) Kontrollera komposteringsmöjligheterna på din ort; sådana anläggningar kanske inte finns överallt.