Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

KIWI®

KIWI® EXPRESS SHINE - ΟΥΔΕΤΕΡΟ

Φόρμουλα 35*21328 Ο αριθμός της φόρμουλας στην ετικέτα αναφέρει τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν για να κατασκευαστεί το συγκεκριμένο προϊόν.

Συστατικά