Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Ethane

Ορισμός

Το ethane είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλα προωθητικά, όπως το butane και το propane. Το ethane υπάρχει συχνά σε καλλυντικά προϊόντα όπως τα αντηλιακά σπρέι ή τα σπρέι νερού προσώπου. Η ενέργειά του προέχεται από τη συμπίεσή του σε μεταλλική συσκευασία.