Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Isopentane

Ορισμός

Το isopentane είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με άλλα προωθητικά, όπως το butane και το propane. Το isopentane υπάρχει συχνά σε καλλυντικά προϊόντα όπως τα αντηλιακό σπρέι ή τα σπρέι νερού για το πρόσωπο. Η ενέργειά του προέχεται από τη συμπίεσή του σε μεταλλική συσκευασία.