Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Turpentine

Ορισμός

Το turpentine είναι ένας μεταφορέας που υπάρχει, επίσης, σε βαφές και βερνίκια. Βοηθά στη μεταφορά ενός προϊόντος σε μια επιφάνεια μέσω της αραίωσης ή της πύκνωσης της σύνθεσης ή απλά διασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή των άλλων συστατικών στη σύνθεση. Το χρησιμοποιούμε επειδή χωρίς μεταφορέα το προϊόν δεν θα λειτουργούσε με την ίδια συνεκτικότητα σε μια επιφάνεια.