Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ECO Reach Blue Liquid Dye D20004

Ορισμός

Το ECO Reach Blue Liquid Dye D20004 είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το ECO Reach Blue Liquid Dye D20004 είναι προϊόν της French Color & Fragrance Co., η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.