Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ECO Reach Green Liquid Dye D20006

Ορισμός

Το ECO Reach Green Liquid Dye D20006 είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το ECO Reach Green Liquid Dye D20006 είναι προϊόν της French Color & Fragrance Co., η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.