Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ECO Reach Scarlet Red Liquid Dye D22106

Ορισμός

Το ECO Reach Scarlet Red Liquid Dye D22106 είναι χρωστική ουσία, ή βαφή. Προσθέτουμε βαφές στα προϊόντα για ποικίλους λόγους, όπως για να βλέπετε πού χρησιμοποιήσατε το προϊόν, πότε ένα προϊόν τελειώνει, ή για αισθητικούς λόγους. Το ECO Reach Scarlet Red Liquid Dye D22106 είναι προϊόν της French Color & Fragrance Co., η οποία είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό του.