Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

Nitrogen

Ορισμός

Το nitrogen είναι προωθητικό που χρησιμοποιείται για τη διανομή ενός προϊόντος από ένα δοχείο. Το nitrogen είναι άφλεκτο, συμπιεσμένο αέριο non-VOC. Αποτελεί περισσότερο από το 75% του αέρα που αναπνέουμε.