Περάστε στο κύριο περιεχόμενο

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όταν αγοράζετε ένα προϊόν της SC Johnson, μπορείτε να βασιστείτε στο γεγονός ότι πληροί τα υπάρχοντα κυβερνητικά πρότυπα καθώς και τα δικά μας αυστηρά πρότυπα για τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

Νόμοι και κυβερνητικοί κανονισμοί

Σχεδιάζουμε τα προϊόντα μας έτσι ώστε να πληρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτοί περιλαμβάνουν όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως οι εξής:

  • Νόμοι και κανονισμοί για την προστασία του καταναλωτή, όπως π.χ. η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΚ), η οδηγία για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις (99/44/ΕΚ), η οδηγία για την αναγραφή των τιμών (98/6/ΕΚ) και η οδηγία για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (2006/114/ΕΚ).
  • Ο κανονισμός (ΕΕ) για τα βιοκτόνα 528/2012, ο οποίος ρυθμίζει την πώληση και τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων, που χρησιμοποιούνται για την προστασία ανθρώπων, ζώων, υλικών ή αντικειμένων από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως τα παράσιτα και τα βακτήρια. Τα βιοκτόνα προϊόντα της SC Johnson που πωλούνται στην ΕΕ περιέχουν ενεργές ουσίες εγκεκριμένες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
  • Το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Ουσιών (GHS) του ΟΗΕ, που τέθηκε σε ισχύ με τον κανονισμό (ΕΚ) για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και μειγμάτων (CLP) 1272/2008.
  • Ο κανονισμός (ΕΚ) για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) 1907/2006, που θεσπίζει διαδικασίες για τη συλλογή και την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους όλων των χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων καθαρισμού.
  • Ο κανονισμός (ΕΚ) για τα απορρυπαντικά 648/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) για τα καλλυντικά προϊόντα 1223/2009, που ρυθμίζει την επισήμανση και την ασφάλεια των απορρυπαντικών και των καλλυντικών προϊόντων.
  • Οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από το Διεθνές Συμβούλιο Συνεργασίας για την Ανάλυση των Φυτοφαρμάκων (CIPAC), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) και αφορούν στα φυτοφάρμακα.
  • Διάφοροι τοπικοί ή περιφερειακοί κανονισμοί που ισχύουν σε μεμονωμένα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα εσωτερικά πρότυπά μας

Πέρα από την τήρηση των κανονισμών, η SC Johnson χρησιμοποιεί πάνω από 45 άλλα κριτήρια για την επιλογή συστατικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής συστατικών της εταιρείας μας. Αυτές περιλαμβάνουν την καρκινογένεση, τη μεταλλαξιογένεση, τους αναπαραγωγικούς κινδύνους, την οξεία και συστημική τοξικότητα, την ευαισθητοποίηση, τις ενδοκρινικές διαταραχές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ακόμα και κριτήρια που βασίζονται σε ανακύπτοντα ζητήματα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό συζήτηση.

Διαδικασία Greenlist της SC Johnson

Αξιολογούμε επίσης τα αρωματικά υλικά χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Greenlist της SC Johnson. Δημιουργήσαμε τη διαδικασία Greenlist το 2001 για να βοηθήσουμε τους επιστήμονές μας να διαλέξουν συστατικά που μπορούν να εμπιστευθούν οι οικογένειες - αξιολογώντας τα με βάση τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας Greenlist της SC Johnson, ελέγχουμε τα συστατικά μας ετησίως.

Όταν οι επιστήμονες της SC Johnson δημιουργούν ένα νέο προϊόν ή μια νέα φόρμουλα, εργάζονται για να επιλέξουν τις πρώτες ύλες με τις υψηλότερες δυνατές αξιολογήσεις. Οι τροποποιημένες συνθέσεις πρέπει να χρησιμοποιούν συστατικά που έχουν αξιολογήσεις ίσες ή καλύτερες από την αρχική φόρμουλα. 

Η διαδικασία Greenlist της SC Johnson δημιουργήθηκε με τη συνεισφορά αναγνωρισμένων ειδικών, όπως είναι το Φόρουμ για το Μέλλον (Forum For The Future) του Ηνωμένου Βασιλείου και η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε να επικυρώνουμε και να βελτιώνουμε τη διαδικασία Greenlist της SC Johnson. Έχει εξεταστεί επιστημονικά από οργανισμούς όπως το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, έχει αναγνωριστεί με διάφορα βραβεία.

Επισκεφτείτε την εταιρική ιστοσελίδα μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία Greenlist της SC Johnson.

Αρχές για τους περιορισμούς και τη χρήση

Σε συνδυασμό με τη χρήση της διαδικασίας Greenlistτης SC Johnson για να διαλέγουμε συνεχώς καλύτερα συστατικά, ακολουθούμε αυστηρές κατευθυντήριες οδηγίες για τα συστατικά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθόλου ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξαιρετικά περιορισμένο βαθμό.

Αυτά είναι συστατικά που χαρακτηρίστηκαν με «0» στη διαδικασία Greenlistτης SC Johnson, η οποία χρησιμοποιεί μια κλίμακα από 0 ως 4, με το 4 να είναι το «Καλύτερο». Ενώ πολλά συστατικά μηδενικής τάξης πληρούν τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, απλά δεν πληρούν τα δικά μας πρότυπα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση των συστατικών αυτών σε νέα προϊόντα της SC Johnson, εκτός από ειδικές περιστάσεις εγκεκριμένες από την ανώτατη ηγεσία της SC Johnson. Αυτές οι εξαιρέσεις απαιτούν καθορισμένο σχέδιο εξόδου για το συστατικό.

Όπου τα υλικά μηδενικής τάξης βρίσκονται σε χρήση σε υφιστάμενα προϊόντα μας, εργαζόμαστε για να τα εξαλείψουμε με τη δημιουργία νέων συνθέσεων.