Prijeđi na glavni sadržaj

NEDOPUŠTENI

SASTOJCI

NAČELA OGRANIČENJA I UPOTREBE

SC Johnson održava popis sastojaka koji nisu dopušteni. Taj se popis naziva „Nedopušteni sastojci”. Uključuje preko 200 jedinstvenih neobrađenih materijala u približno 90 kategorija i preko 2.400 mirisnih materijala. 

Svi ti materijali zadovoljavaju zakonske uvjete — i često ih upotrebljavaju konkurenti. No, oni jednostavno ne zadovoljavaju standarde SC Johnsona.

Neki sastojci dolaze na popis prilično brzo, primjerice PVC. Za ostale je potrebna opsežnija procjena u vezi s potencijalnim izlaganjem i uzimanjem u obzir rizika u vezi s proizvodima. Popis Nedopuštenih sastojaka redovito se pregledava kako bismo bili sigurni da uzima u obzir nova znanstvena istraživanja ili promjene u zakonima ili pravilnicima. 

Iako radimo na tome da izbjegnemo materijale koji nisu dopušteni u proizvodima SC Johnson, povremeno dolazi do situacija u kojima ih se ne može izbjeći. To je obično zbog toga što nema dostupne alternative koja isporučuje iste rezultate ili zadovoljava uvjete za postupak proizvodnje ili jer su dostupne opcije previše cjenovno ograničene.

U tim rijetkim slučajevima, može doći do izuzetka u upotrebi materijala, ali ti izuzeci su rijetki i pregledavaju se svake dvije godine na najvišoj razini organizacije.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 mješavina) > 15 ppm ukupno aktivnih sastojaka u tekućim proizvodima ili > 50 ppm u krutim
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Benzidine-based dyes
 • Bisphenol A (BPA)
 • Borates, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Određeni polibromirani usporivači gorenja uključujući PBB, penta-PBDE, octa-PBDE, deca-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromium salts, uz izuzetak netopivih metalnih oblika
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl i monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl i monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Olovo
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Živa i spojevi koji sadrže živu
 • Višestruki materijali koji su perfluorirani ili visoko fluorirani, uključujući PTFEs (npr. Teflon), Zonyls, perfluorirane akrilatne estere, perfluorirane alkohole i perfluorirane alkane
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikal i spojevi s niklom
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) i njezine soli
 • Nitro musks
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Palm oil koje nije iz održivog izvora
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate i svaka PFOS kemikalija, odnosno, fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastic microbeads
 • Phosphates > 0,1 % (kao P); > 0,5 % (kao P) za proizvode koji nisu za čišćenje (nisu namijenjeni odlaganju u odvod), uz izuzetak netopivih cinkovih spojeva ili metalnih oblika
 • Phoxim
 • Phthalates uključujući, ali ne ograničeno na BBP, DEHP, DBP i DEP
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite > 0,3 %;
  ukupno nitrite > 0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 i D6
 • Xylene
 • Cink > 300 ppm, uz izuzetak netopivih ne-relevantnih oblika