Pereiti prie pagrindinio turinio

DRAUDŽIAMOSIOS

MEDŽIAGOS

APRIBOJIMŲ IR NAUDOJIMO PRINCIPAI

„SC Johnson“ turi draudžiamų sudedamųjų medžiagų sąrašą. Šis sąrašas vadinamas „Neleidžiamųjų“ sąrašu. Jame yra virš 200 unikalių žaliavų iš maždaug 90 medžiagų kategorijų ir virš 2 400 kvapiųjų medžiagų. 

Visos šios medžiagos atitinka teisinius ir reglamentinius reikalavimus — ir dažnai naudojamos mūsų konkurentų. Tačiau jos paprasčiausiai neatitinka bendrovės „SC Johnson“ standartų.

Kai kurios medžiagos, pvz., PVC, į sąrašą patenka labai greitai. Kitas būtina išsamiau įvertinti pagal galimą gaminių ekspoziciją ir rizikos aspektus. Draudžiamasis sąrašas reguliariai tikrinamas, kad atitiktų naujausius mokslinius duomenis ir valstybinių nuostatų ar taisyklių pasikeitimus. 

Nors stengiamės vengti naudoti draudžiamąsias medžiagas bendrovės „SC Johnson“ gaminiuose, kartais būna aplinkybių, kai jų išvengti negalime. Taip paprastai būna todėl, kad nėra kitų alternatyvų, kurios pasižymėtų tokiu pačiu veiksmingumu arba atitiktų gamybos proceso reikalavimus, arba dėl to, kad galimi variantai yra pernelyg brangūs.

Tokiais retais atvejais gali būti suteikta išimtis toliau naudoti medžiagą, tačiau tokios išimtys yra retos ir kas dvejus metus persvarstomos aukščiausiu organizacijos lygiu.
 
 • 1,1,1-Trichloroethane
 • 2-Butoxyethanol (2-BE)
 • 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol -3-one & 2-methyl-2H-isothiazol -3-one (3:1 mišinys), bendras veikliųjų sudedamųjų medžiagų kiekis skystuose gaminiuose >15 ppm arba >50 ppm kietojoje medžiagoje
 • Alkyl phenol ethoxylates (APEs)
 • Alkyl phenols (APs)
 • Arsenic
 • Benzene
 • Dažai benzidino pagrindu
 • Bisphenol A (BPA)
 • Boratai, boric acid
 • Butylbenzylphthalate (BBP)
 • Butyl cellosolve (EGBE, 2be)
 • Carbaryl
 • Tam tikri brominti antipirenai, įskaitant PBB, penta-PBDE, okta-PBDE, deka-PBDE
 • Chlorinated paraffins
 • Chlorofluorocarbons (CFCs)
 • Chlorpyrifos
 • Chromo druskos, išskyrus netirpias metalines formas
 • C.I. Solvent Blue 36
 • C.I. Solvent Red 24
 • C.I. Solvent Yellow 14
 • D&C RED #28
 • Di-(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)
 • Dibutyl phthalate (DBP)
 • Dichlorvos (DDVP)
 • Diethyl phthalate (DEP)
 • Epichlorhydrin
 • Ethyl acrylate
 • Ethylbenzene
 • Ethylene glycol monoethyl ir monomethyl ether
 • Ethylene glycol monoethyl ir monomethyl ether acetates
 • Fenitrothion
 • Formaldehyde
 • Hexabromocyclododecane (HBCD)
 • Hydrofluorocarbons (HFCs)
 • Švinas
 • Malathion
 • Methyl bromide
 • Methylene chloride
 • Gyvsidabris ir junginiai su gyvsidabriu
 • Įvairios perfluorintos arba labai fluorintos medžiagos, įskaitant PTFE (pvz., teflonas), Zonyls, perfluorinti akrilato esteriai, perfluorinti alkoholiai ir perfluorinti alkanai
 • Naphthalene
 • N-hexane
 • N-methyl-2-pyrrolidinone
 • Nikelis ir nikelio junginiai
 • Nitrilotriacetic acid (NTA) ir jos druskos
 • Nitromuskusas
 • Nylar
 • Octachlorodipropylether
 • o-Dichlorobenzene
 • p-Dichlorobenzene
 • Netvariai gaunamas palmių aliejus
 • Perchloroethylene
 • Perfluorooctane sulfonate ir bet kokios PFOS cheminės medžiagos, t. y. fluorads, Sulfluramid, LPOS
 • Permethrin
 • Plastiko mikro granulės
 • Phosphates >0,1 % (kaip P); >0,5 % (kaip P), skirti ne valymo produktams (neskirti patekti į kanalizaciją), išskyrus netirpius cinko junginius arba metalo formas
 • Phoxim
 • Phthalates, įskaitant BBP, DEHP, DBP ir DEP bei kt.
 • Polyvinyl chloride (PVC)
 • Polyvinylidene chloride (PVDC)
 • Propoxur
 • Propylene glycol mono-t-butyl ether
 • Sodium nitrite >0,3 %; bendras nitrito kiekis >0,4 %
 • Styrene oxide
 • Thiourea
 • Toluene
 • Triclosan
 • Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)
 • Tris nonylphenyl phosphite (TNPP)
 • Volatile methyl siloxanes D4, D5 ir D6
 • Xylene
 • Zinc >300 ppm, išskyrus netirpias nesusijusias formas