Doties uz galveno sastāva aprakstu

ĀDAS ALERGĒNI:  
PILNĪGAS INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

Gandrīz jau 10 gadus mēs sniedzam cilvēkiem plašāku informāciju, nekā noteikts likumdošanā, lai viņi varētu izdarīt pareizās izvēles sev un savai ģimenei. Tā kā mēs esam apņēmušies nodrošināt caurspīdīgumu, tad esam pievienojuši informāciju par ādas alergēniem mūsu produktos.

 

ĀDAS ALERGĒNU IZPRAŠANA

Ādas alergēns (ko sauc arī par dermālo vai kontakta alergēnu) ir jebkura viela, ko imūnsistēma atpazīst kā draudus un kurai tā uzbrūk. Bet ir svarīgi paturēt prātā, ka ādas alergēna esamība produktā nenozīmē, ka tas automātiski personai izraisīs alerģisku jutību.

Ādas alerģijas var tikt izraisītas vai ierosinātas, ja cilvēks ir pakļauts alergēna iedarbībai ilgāku laiku un devā, kas pārsniedz noteiktu minimālo devu. To sauc par “alerģijas izraisīšanu.” Kad cilvēkam jau ir izveidojusies ādas alerģija pret konkrēto vielu, viņam var parādīties tāda reakcija kā apsārtums vai izsitumi. To sauc par “alerģijas izsaukšanu.” Tas, vai reakcija attīstīsies vai nē, ir lielā mērā atkarīgs no devas vai iedarbības apmēra. Uzņēmumā SC Johnson mēs rūpējamies, lai ādas alergēnus izmantotu tikai tik mazos daudzumos, lai būtu maz ticams, ka tie varētu izraisīt jaunu ādas alerģiju vai izsaukt alerģisku ādas reakciju. Tomēr cilvēkiem, kuriem jau ir ādas alerģija, var noderēt informācija par to, ka ir izmantota noteikta sastāvdaļa.

KĀPĒC ATKLĀT ĀDAS ALERGĒNUS?

Mēs turpinām meklēt veidus, kā palielināt mūsu produktu caurspīdīgumu. Kopš izlaidām šo tīmekļa vietni 2009. gadā, mēs esam pakāpeniski pievienojuši informāciju par krāsvielām (2009), konservantiem (2011) un aromatizētājvielām (2012). Mēs izdevām produktiem specifisku informāciju par 99,9% aromatizētājvielu lielākajai daļai produktu 2015. gadā un mūsu pirmajai gaisa atsvaidzinātāju kolekcijai, norādot 100% aromatizētājvielas, 2016. gadā.

Mēs vēlamies ģimenēm sniegt vēl vairāk informācijas par produktiem, ko viņi pārnes mājās, tādēļ dati, ko sniedzam par ādas alergēniem, pārsniedz Eiropas Savienības regulās noteikto un arī Amerikas Savienotajās Valstīs noteikto, kur nepastāv noteikumi, kas pieprasītu informēt par alergēniem.

PAR MŪSU SARAKSTU

Lai noteiktu, ko atklāt kā ādas alergēnus, mēs izstrādājām pamatīgu izvērtēšanas procesu, kurā piedalījās konsultantu grupa, kas ietvēra ekspertus dermatoloģijā, imunotoksikoloģijā, aromātu toksikoloģijā un alergēnos.

Ekspertu grupas, kas apstiprināja pētījuma metodes, sastāvā bija:

  • Deivids Basketers (David Basketter), D.Sc., neatkarīgs konsultants un starptautiski atzīts alerģiju eksperts; agrākais Unilever Drošības pētniecības nodaļas direktors;
  • Deivids Bikers (David Bickers), M.D., Dermatoloģijas fakultātes vadītājs, Kolumbijas universitāte;
  • Pīters Kadbijs (Peter Cadby), Ph.D., agrākais Firmenich produktu drošības nodaļas vadītājs;
  • Aksels Šnuhs (Axel Schnuch), M.D., Getingenas universitāte; pensionējies IVDK (Dermatoloģijas fakultāšu informācijas tīkla) vadītājs;
  • Pīters Torns (Peter Thorne), Ph.D., Darba un vides veselības fakultātes vadītājs, Aiovas universitāte; Vides veselības zinātņu pētniecības centra direktors.

Mēs izanalizējām aptuveni 3 000 datu kopas no publiskajiem un rūpnieciskajiem avotiem par potenciālajiem ādas alergēniem, kas identificēti valsts regulatīvajos sarakstos, aromatizētājvielu nozares sarakstos, Eiropas patērētāju drošības zinātniskās komitejas ierakstos, dermatoloģijas klīniskajos datos un individuālu piegādātāju drošības datu lapās.

Lai iegūtu papildu informāciju par SC Johnson’s ādas alergēnu caurspīdīgumu, apskatiet mūsu preses relīzi.

ĀDAS ALERGĒNU SARAKSTS*

*Dažām mūsu sarakstā norādītajām sastāvdaļām ir kopīgs kosmētikas līdzekļu starptautiskās nomenklatūras jeb INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) nosaukums, un tās tiks uzskaitītas tikai vienreiz.