Doties uz galveno sastāva aprakstu

Atbildība ir mūsu ģimenes tradīcija

Mūsu ģimenes uzņēmums pastāv jau vairāk nekā 131 gadu, tāpēc zinām, ka šīsdienas lēmumi veido pasauli nākotnē. Sākot ar mūsu produktiem un beidzot ar veidu, kā mēs īstenojam uzņēmuma darbību, mēs esam apņēmušies katru dienu darīt to, kas pozitīvi ietekmē cilvēkus, planētu un nākamās paaudzes.

SC Johnson ir apņēmies:

  • Cienīt cilvēkus un atbalstīt universālās cilvēktiesības 
  • Ievērot visu vietējo likumdošanu un noteikumus saistībā ar produktiem un to’ izgatavošanu 
  • Izvēlēties sastāvdaļas, izmantojot mūsu SC Johnson Greenlist (Zaļā saraksta) procesu
  • Samazināt emisijas, atkritumus un fosilo degvielu izmantošanu, un mazināt izgāztuvju slogu
  • Nonākt pie pilnīga nulles līmeņa mežu iznīcināšanas līdz 2020. gadam, izmantojot ilgtspējīgu celulozes, papīra, iepakojuma un palmu eļļas iegūšanu. 
  • Ar filantropiju un brīvprātīgo darbu atbalstīt ar mūsu uzņēmumu saistītās vietējās kopienas.

Mēs sniedzam savu ieguldījumu

Uzņēmums jau kopš 1937. gada 5 procentus no saviem bruto ieņēmumiem atdod labdarībai — ziedojumus saņem tādas jomas kā sabiedrības un ekonomikas attīstība, izglītība, vides aizsardzība un ilgtspēja, sociālie pakalpojumi, veselība un labsajūta, māksla, kultūra un humanitārās zinātnes. Turklāt jau gandrīz 60 gadus mūsu labdarības fonds SC Johnson Giving, Inc. sniedz atbalstu kopienām, kuru apkārtnē mēs strādājam. Tas padziļina vispārējo ietekmi, ko atstāj uzņēmums, kura nepārtrauktā filantropija aizsākās pirms gadu desmitiem.

Mēs veicinām pārmaiņas

Šobrīd mēs iesaistāmies 15 atjaunojamās enerģijas iniciatīvās visā pasaulē, lai palīdzētu samazināt mūsu siltumnīcefekta gāzu emisiju. Tās ietver vēja enerģiju ASV, Nīderlandē, Polijā un Meksikā; publiskajā izgāztuvē iegūtā metāna izmantošanu ASV; saules enerģiju Ķīnā, Nīderlandē, Indijā un Indonēzijā, atkritumu biomasas dedzināšanu Indonēzijā kā degvielas avotu ūdens sildīšanai moskītu ruļļu ražošanā.

Lai saņemtu vairāk informācijas par to, kā mēs rūpējamies par cilvēkiem un planētu, apskatiet mūsu tiešsaistes Ilgtspējības ziņojumu šeit.