Gå til hovedinnholdet

HUDALLERGENER:  
DELE HELE HISTORIEN

I nesten 10 år har vi gått utenom normen for å gi folk den ingrediensinformasjon de trenger for å ta riktige valg for seg selv og sine familier. Vi har tilføyd informasjon om hudallergener i produktene våre som en del av vårt engasjement for åpenhet.

 

FORSTÅ HUDALLERGENER

Et hudallergen (også kjent som et dermatisk allergen eller kontaktallergen) er enhver substans som immunsystemet gjenkjenner som en trussel og derfor angriper. Men det er viktig å huske på at forekomsten av hudallergener i et produkt ikke betyr at de automatisk vil forårsake at en person utvikler en allergisk sensitivitet.

Hudallergier kan oppstå eller bli fremkalt når en person er utsatt for et allergen over tid og over en bestemt minimumsdose. Dette kalles “induksjon.” Etter at en person utvikler en hudallergi mot et bestemt stoff, kan de få reaksjoner som rødhet eller utslett. Dette kalles “fremkallelse.” Om en reaksjon utvikler seg har mye å gjøre med dosen eller mengden av eksponering. Hos SC Johnson er vi påpasselige med å bruke ingredienser med hudallergener kun i mengder som er så lave at det er usannsynlig at det skapes nye allergier eller utløses en hudallergireaksjon. Likevel kan individer med en eksisterende hudallergi dra nytte av å vite hvor en bestemt ingrediens blir brukt.

HVORFOR OFFENTLIGGJØRE HUDALLERGENER?

Vi fortsetter å se etter måter å styrke åpenheten om våre produkter. Siden vi lanserte denne nettsiden i 2009, har vi fortløpende lagt til informasjon angående fargestoffer (2009), konserveringsmidler (2011) og parfyme (2012). Vi lanserte produktspesifikke parfymedetaljer for opptil 99,9 % av de fleste produktene i 2015 og vår første kolleksjon av luftfriskere med 100 % parfymeåpenhet i 2016.

Vi ønsker å gi familier enda mer informasjon om produktene de tar med seg hjem, så vår offentliggjøring av allergener går lenger enn reguleringskravene i EU og også i USA, der det ikke er noen regler angående allergenåpenhet.

OM LISTEN VÅR

For å avgjøre hva som skal inkluderes som hudallergen i vår offentliggjøring, har vi utviklet en robust evalueringsprosess med en vitenskapelig rådgivningsgruppe som omfatter eksperter innen dermatologi, immuntoksikologi, parfymetoksikologi og allergener.

Ekspertpanelet som har godkjent studiemetodene inkluderer:

  • David Basketter, D.Sc., uavhengig konsulent og anerkjent internasjonal ekspert på allergi og tidligere direktør for Safety Research, Unilever
  • David Bickers, M.D., Styreformann, Department of Dermatology, Columbia University
  • Peter Cadby, Ph.D., tidligere leder av Product Safety hos Firmenich
  • Axel Schnuch, M.D., Universitety of Göttingen; pensjonert sjef for IVDK (Information Network of Departments of Dermatology)
  • Peter Thorne, Ph.D., leder av Department of Occupational & Environmental Health, University of Iowa; direktør for Environmental Health Sciences Research Center

Vi har analysert rundt 3000 datasett fra offentlige kilder og industrikilder for potensielle hudallergener identifisert på landenes reguleringslister, parfymeindustriens lister, innspill fra den Europeiske vitenskapskomite for forbrukersikkerhet, dermatologiske klinikkdata og individuelle sikkerhetsdataark fra leverandører. 

For mer informasjon angående SC Johnson sin åpenhet om hudallergener, se vår pressemelding.

LISTE OVER HUDALLERGENER*

*Noen ingredienser identifisert på vår liste deler et felles INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients)-navn og vil kun bli ført opp en gang.