Gå til hovedinnholdet

Citric Acid

Definisjon

Citric acid er et byggemiddel som blant annet finnes i et bredt spekter av husholdningsprodukter, inkludert tøyvaskemidler, sjampoer og rensemidler. Citric acid finnes selvsagt også i sitrusfrukt, så som appelsiner, sitroner og lime. Vi bruker det slik at en produktsammensetning skal rengjøre bedre ved å påvirke molekylene i sammensetningen slik at de fungerer sammen. Citric acid kan også brukes som pH-regulatorer som endrer pH-en til et produkt for å gi økt stabilitet. Alle formler har en optimal pH-verdi for at de skal fungere best mulig. For eksempel vil en mer syreholdig sammensetning fungere bedre for fjerning av såpeskum. På motsatt måte kan en mer alkalisk sammensetning være mer effektiv som tepperens. Vi bruker pH-regulatorer for å påse at vi oppnår den beste pH-verdien for en spesifikk arbeidsoppgave. Sammensetningens pH-verdi kan også påvirke hvor lenge den varer i en beholder – for eksempel begrense tilbøyeligheten til å korrodere i en boks, beholder eller dispenser. Enkelte ganger bruker vi også citric acid som rengjøringsmiddel som fjerner harde vannansamlinger, eller som chelatdanner.