Gå til hovedinnholdet

Nitrogen

Definisjon

Nitrogen er en drivgass som brukes til å dispensere et produkt fra en beholder. Nitrogen er en tungtantennelig, komprimert gass ikke inneholder flyktige organiske forbindelser. Den utgjør over 75 % av luften vi puster inn.