Gå til hovedinnholdet

Proprietary Polymer Solution

Definisjon

Leverandøren av denne proprietary polymer solution har bedt oss om å holde detaljene konfidensielle av konkurransemessige årsaker, og vi er juridisk bundet til å etterfølge dette. Men vi kan fortelle deg at det er en vandig løsning av polymerer som vi bruker i våre produkter for å tilpasse flytbarheten slik at produktet kan spres jevnt og kan bidra til å forhindre flekker.