Gå til hovedinnholdet

Sodium Hydroxide

Definisjon

Sodium hydroxide er et byggemiddel som blant annet finnes i vaskemidler og avfettingsmidler. Vi bruker det slik at en produktsammensetning skal rengjøre bedre ved å påvirke molekylene i sammensetningen slik at de fungerer sammen. Sodium hydroxide kan også brukes som en pH-regulatorer som endrer pH-en til et produkt for å gi økt stabilitet over tid. Alle formler har en optimal pH-verdi for at de skal fungere best mulig. For eksempel vil en mer syreholdig sammensetning fungere bedre for fjerning av såpeskum. På motsatt måte vil en mer alkalisk sammensetning være mer effektiv for å fjerne fett eller fettholdig smuss. Vi bruker pH-regulatorer for å påse at vi oppnår den beste pH-verdien for en spesifikk arbeidsoppgave. Sammensetningens pH-verdi kan også påvirke hvor lenge den varer i en beholder – for eksempel begrense tilbøyeligheten til å korrodere i en boks, beholder eller dispenser. I store konsentrasjoner (så som avløpsrengjøringsmidler) kan sodium hydroxide også brukes som etsemiddel som hjelper til med å løse opp organisk materiale som tilstopning av avløp.