Prejsť na hlavný obsah

Proprietary Film Former

Definícia

Z konkurenčných dôvodov nás dodávateľ tejto zložky požiadal o to, aby sme podrobné informácie nezverejňovali, a z právneho hľadiska sme povinní mu vyhovieť. Môžeme však uviesť, že ide o prostriedok na vytvorenie emulznej vrstvy, ktorý v našich produktoch používame na vytvorenie povrchovej vrstvy alebo lesku na povrchu. Znamená to, že povrch bude disponovať intenzívnejšou úrovňou ochrany a leskom, vďaka čomu nadobudne ten najlepší vzhľad.