ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sodium Hydroxide (Active)

คำนิยาม

Sodium Hydroxide (Active) เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถพบได้ในผงซักซอกและผลิตภัณฑ์ขจัดคราบไขมัน เราใช้ Sodium Hydroxide (Active) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสูตรในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ด้วยการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในสูตร ให้ทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น Sodium Hydroxide (Active) ยังสามารถเป็นสารปรับค่า pH ที่ปรับค่า pH ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ทุกสูตรจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่น สูตรที่มีความเป็นกรดมากกว่า จะเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดคราบสบู่มากกว่า ในทางตรงกันข้าม สูตรที่มีความเป็นด่างมากกว่า อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการขจัดคราบไขมันหรือรอยเปื้อนที่เป็นไข เราใช้สารปรับค่า pH เพื่อรับประกันว่า เราจะมีค่า pH ที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง นอกจากนี้ ค่า pH ของสูตรยังสามารถมีผลกระทบต่ออายุการใช้งานของสูตรที่อยู่ภายในภาชนะบรรจุ ตัวอย่างเช่น จำกัดแนวโน้มในการกัดกร่อนกระป๋อง บรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องจ่าย Sodium Hydroxide (Active) ที่มีความเข้มข้นสูง (เช่นในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดท่อน้ำ) ยังสามารถใช้เป็นสารที่ใช้ละลายสารอื่นที่ช่วยกำจัดสารอินทรีย์อย่างเช่น สิ่งอุดตันท่อน้ำ