Bỏ qua để vào Nội dung chính

Ethoxylated Alcohol (Active)

Định nghĩa

Ethoxylated alcohol là một chất làm sạch, hay còn gọi là "chất hoạt tính bề mặt" có thể tìm thấy trong nhiều sản phẩm, trong đó có kem đánh răng và dầu gội đầu. Ethoxylation là một quá trình xử lý cồn axit béo để tạo ra các đặc tính giặt tẩy. Chúng tôi sử dụng ethoxylated alcohol trong các sản phẩm của mình để loại bỏ chất bẩn và các cặn bám bằng cách bao quanh các hạt chất bẩn và làm chúng long ra khỏi bề mặt đang bám vào, để chất bẩn có thể được rửa trôi đi.