Ugrás a fő tartalomra

Előírásaink szigorúak

Ha SC Johnson terméket vásárol, teljes mértékben számíthat arra, hogy az megfelel az érvényes kormányzati előírásoknak, éppúgy, ahogy saját szigorú egészség- és környezetvédelmi előírásainknak is. 

Vállalatunk belső előírásai

2001 óta az SC Johnson Greenlist összetevő kiválasztási program vezérelte a vállalat termékfejlesztését. A Greenlist program segít a vállalatnak folyamatosan javítani termékeit úgy, hogy olyan összetevőket választ ki, amelyekkel jobban védi az emberi egészséget és a környezetet.

A Greenlist program túlmegy a legálisan elvárt szintnél. Ez egy jelentős befektetés, ahol időt és erőforrásokat töltünk és költünk el minden egyes összetevő határozat esetében. Azonban elkötelezettek vagyunk a termékeinket használó családok iránt: mindig a lehető legmegfelelőbb döntéseket hozzuk meg, és ezeket az információkat felhasználva meghatározzuk, hogyan lehet termékeinket hatékonyabbá és biztonságossá tenni.

SC Johnson Greenlist Program

Az összes SC Johnson termék minden összetevője keresztül megy a szigorú Greenlist programon. Ennek középpontjában egy tudományos alapú, négylépcsős értékelés áll, amely mind a veszélyt, mind a kockázatot ellenőrzi. A legmagasabb osztályú adatgyűjtésben alapul, és a termékünk folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettségünk által vezérelt.

A Greenlist program középpontjában álló négylépcsős értékelés a következő kritériumokat vizsgálja:

 1. Krónikus humán egészségi veszélyek, mint például a rákos megbetegedések vagy a reproduktív betegségek
 2. Hosszú távú környezeti veszélyek, azaz olyanok, amelyek potenciálisan megmaradnak, felhalmozódnak és mérgezőek a környezetben
 3. Akut kockázatok az emberi és környezeti egészségre, például az emlősökre vagy vízi toxicitásra
 4. Egyéb lehetséges hatások, például, hogy egy összetevő allergiás reakciót okozhat-e a bőrön  

Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy olyan összetevőket válasszunk, amelyek a négylépcsős értékelés során mindegyik lépésen átmennek. Néhány esetben a legjobb rendelkezésre álló összetevő, mint a rovarirtó hatóanyaga, sikertelen lesz ezen lépések egyikében. Ha igen, akkor kockázatértékelésen megy keresztül, hogy meghatározza az ember és a környezet számára biztonságos szintet, ezután pedig fokozott körültekintést is alkalmazzunk.

A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ SZABVÁNYOK BEÁLLÍTÁSA

A Földön minden potenciális összetevő - beleértve az oxigént és a vizet -, nagy mennyiségben toxikus lehet. Tehát minden SC Johnson termék összetevője esetében fel kell mérni, hogy mennyi biztonságos és mennyi nem. Természetesen vannak biztonsági előírások az iparág számára. De az SC Johnsonnál mi tovább megyünk.

Veszélyértékelést kezdünk a folyamatos adatgyűjtésünkből származó információk felhasználásával. Ha potenciális veszély áll fenn, akkor értékeljük az összetevőt annak meghatározására, hogy milyen koncentrációban lehet felhasználni, ha egyáltalán felhasználjuk, az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt bármely ismert káros hatás nélkül. Ez a biztonságos szint.

Ezután elvégezzük az expozícióra összpontosító kiegészítő értékelést. Az SC Johnson tudósai megvizsgálják, hogy milyen célra használandó a termék, és hogyan használják fel a fogyasztók. A legszélesebb körű valószínű felhasználást vesszük figyelembe, és azon is túl megyünk, hogy meghatározzuk, milyen összetevőket fogunk használni és milyen szinten.

Például egy olyan tisztítószer esetében, amelyet a legvalószínűbben hetente egyszer használnak, mi több lépéssel előre megyünk. Felülvizsgáljuk, hogy az összetevők mennyire kerülnek expozícióra, feltételezve, hogy nem csak egyszer, hanem sokszor kerülnek naponta felhasználásra. Figyelembe vesszük továbbá, hogy a fogyasztók milyen módokon kerülnek kapcsolatba a termékkel, például egy élelmiszer előkészítésére használt konyhai pulton egy üvegtisztító termék alkalmazása. Mindezeket a használati szcenáriókat figyelembe vesszük, és megsokszorozzuk, hogy még nagyobb, konzervatívabb biztonsági tényezőt hozzunk létre. 

Minden szcenárió esetén célunk meghatározni a konzervatív “„biztosabb a biztosnál”” szintet. Ez lesz az engedélyezett koncentráció az SC Johnson kutatók számára a termékfejlesztés folytatásához.

MINDEN AZ ADATOKKAL KEZDŐDIK

A Greenlist programot szigorú, folyamatos törekvés támasztja alá, hogy összegyűjtse az összetevők legjobb minőségű adatait és ezen összetevők lehetséges hatását az emberi egészségre és a környezetre. Ez magában foglalja a szállítói információk áttekintését és a hiányosságok kitöltését a nyilvánosan hozzáférhető, tudományosan alátámasztott szigorú adatokkal.

Minden egyes összetevőt a négylépcsős értékelés során mindegyik kritériummal értékeljük. A veszélyességi értékelést egy külső szakértői testület végzi, amely minden egyes összetevő kifogástalan tudományos értékelését biztosítja.

Mindezt figyelembe véve új termékeket fejlesztünk, vagy javítjuk a meglévőket. Új tudományos felfedezések elérhetővé válásakor folyamatosan megújítjuk termékeinket.

Íme néhány olyan nyilvánosan elérhető adatforrás, amelyet használunk:

ECHA – Az Európai Vegyianyag-ügynökség vegyi anyagokra vonatkozó információi

TOXNET – Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetének adatbázisa a toxikológiáról, a veszélyes vegyi anyagokról, a környezeti egészségről és a mérgező kibocsátásokról

eChem Portál – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vegyianyag tulajdoni adatok

CA Prop 65 – California 65. javaslat: a rákot, születési rendellenességeket vagy más reproduktív károkat okozó vegyianyagok listája

INCHEM – Nemzetközi Kémiai Biztonsági Program webhelye a kormányközi szervezetektől származó kémiai biztonsági információkról

ToxCast/EDSP 21 – Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának endokrin zavarokat szűrő programja
 

Korlátozási és használati alapelvek

Az SC Johnson fenntart egy olyan összetevők listáját, amelyek nem megengedettek a termékeinkben. Ezt a listát “Nem engedélyezett” listának nevezik. Több mint 200 egyedülálló nyersanyagot tartalmaz mintegy 90 anyagkategóriában. Ezek az anyagok megfelelnek a jogi és szabályozási követelményeknek, és gyakran használják a versenytársaink. De egyszerűen nem felelnek meg az SC Johnson szabványoknak, ezért csak nagyon kis mennyiségben használjuk őket, és lehetőség szerint elkerüljük ezek használatát.

Jogszabályi és állami szabályozások

Termékeink megalkotása során minden hatályos jogszabályt és rendeletet betartunk, az Európa-szerte érvényes szabályozásokat, köztük az alábbiakat is beleértve:

 • Fogyasztóvédelmi jogszabályok és rendeletek, például a következők: irányelv a fogyasztók jogairól (2011/83/EU); irányelv a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról (99/44/EK); irányelv a termékek árának feltüntetéséről (98/6/EK); végül irányelv a megtévesztő és összehasonlító reklámról (2006/114/EK).
 • A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet (528/2012/EU), amely az emberi és az állati egészségre, valamint a különböző anyagokra és árucikkekre ártalmas szervezetekkel, például kórokozókkal vagy baktériumokkal szembeni védekezéshez használt biocid anyagok forgalmazásáról és értékesítéséről rendelkezik. Az SC Johnsonnak az Európai Unióban forgalmazott biocid termékei az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) által jóváhagyott hatóanyagokat tartalmaznak.
 • Az ENSZ Vegyi Anyagok Besorolásának és Címkézésének Globálisan Harmonizált Rendszere, amelyet az Európai Unió is bevezetett az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 1272/2008/EK számú rendeletében.
 • Az Európai Unió 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), amely eljárásokat léptet életbe a vegyi anyagok, köztük a tisztítószerek tulajdonságaival és kockázataival kapcsolatos információk gyűjtését és kiértékelését illetően.
 • A 648/2004/EK rendelet a mosó- és tisztítószerekről, valamint az 1223/2009/EK rendelet a kozmetikai termékekről, amely a mosó- és tisztítószerek, valamint a kozmetikai termékek címkézését és termékbiztonságát szabályozza.
 • A CIPAC, a WHO, a FAO és az OECD irányelvei, amely irányelvek egyaránt vonatkoznak a Peszticidek Elemzésének Nemzetközi Együttműködési Tanácsa (Collaborative International Pesticides Analytical Council), az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO), valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által kibocsátott peszticid hatású termékekre.
 • Az Európai Unió egyes tagállamaiban hatályos különböző helyi/regionális rendelkezések mellett