ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Duck®

ເປັດ ມ້ວງ

สูตร 35*17068 หมายเลขสูตรบนฉลากผลิตภัณฑ์จะระบุส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์รายการนั้นๆ

ส่วนผสม